Освітній ступінь бакалавр на основі ПЗСО


Вступнику > Необхідні для вступу сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання / вступні випробування

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР

 
Інформаційний бюлетень для освітнього ступеня Бакалавр на основі раніше здобутого ОКР / ОС
 
 
фахове вступне випробування
додаткове вступне випробування зі спеціальності - 
  для осіб які вступають за  іншою спеціальністю 

 

 


ДО ВІДОМА ОСІБ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 
 
ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ОСІБ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 
 
ПРАВО ПОЛІТОЛОГІЯ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЕКОНОМІКА
 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ
 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
ПСИХОЛОГІЯ

ДО ВІДОМА ВСТУПНИКІВ

 
ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФАХУ
 

ПРАВО ПОЛІТОЛОГІЯ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЕКОНОМІКА
 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ
 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
ПСИХОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА

ЕКОНОМІКА (вступне випробування з економіки)

- міжнародна економіка

- міжнародна економіка (німецькомовна програма з Дрезденським технічним університетом)

- міжнародна економіка (англомовна програма)

ТУРИЗМ (вступне випробування з туризму)

- міжнародний туризм

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ (вступне випробування з міжнародних відносин)

- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (вступне випробування з міжнародних відносин)

- міжнародний маркетинг

- міжнародний менеджмент

- міжнародний менеджмент (англомовна програма)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТО­РАННА СПРАВА (вступне випробування з туризму)

- управління готельно-ресторанною справою

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

- комп’ютерні науки (англомовна програма)

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (вступне випробування з економіки)

- облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу

МЕНЕДЖМЕНТ (вступне випробування з економіки)

- менеджмент природокористування

ЕКОНОМІКА (вступне випробування з економіки)

- експертна оцінка землі та нерухомого майна

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (вступне випробування з економіки)

- банківська справа

ЕКОНОМІКА (вступне випробування з економіки)

- аналітична економіка


 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОНОМІКА (вступне випробування з економіки)

- економічна кібернетика

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (вступне випробування з інформатики та обчислювальної техніки)

- інженерія програмного забезпечення

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (вступне випробування з інформатики та обчислювальної техніки)

- комп’ютерна інженерія

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ (вступне випробування з інформатики та обчислювальної техніки)

- комп’ютерні науки

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (вступне випробування з інформатики та обчислювальної техніки)

- автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ (вступне випробування з інформатики та обчислювальної техніки)

- системний аналіз

КІБЕРБЕЗПЕКА (вступне випробування з інформатики та обчислювальної техніки)

- кібербезпека

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІКА (вступне випробування з економіки)

- економіка підприємства

- управління персоналом та економіка праці

 

МЕНЕДЖМЕНТ (вступне випробування з економіки)

- менеджмент

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (вступне випробування з економіки)

- підприємництво, торгівля та біржова діяльність

МАРКЕТИНГ (вступне випробування з економіки)

- маркетинг

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (вступне випробування з економіки)

- облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва

- облік, оподаткування та контроль в державному секторі економіки

- економічна експертиза та аудит бізнесу

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (вступне випробування з економіки)
- фінанси
- фіскальне адміністрування
- митна справа
- фінанси суб'єктів господарювання та страхування

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА (вступне випробування з документознавства)

- документознавство та інформаційна діяльність

ПРАВО (вступне випробування з правознавства)

- право

СОЦІАЛЬНА РОБОТА (вступне випробування з психології)

- соціальна робота

ПОЛІТОЛОГІЯ (вступне випробування з політології)

- політологія

ПСИХОЛОГІЯ (вступне випробування з психології)

- психологія

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (вступне випробування з теорії та історії культури)
- менеджмент соціокультурної діяльності
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (вступне випробування з правознавства)
- міжнародне право
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
- педагогіка вищої школи
ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ (вступне випробування з правознавства)

- правоохоронна діяльність

- економічна безпека та фінансові розслідування

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Шановні вступники, з програмами вступних випробувань на заочну (дистанційну) форму навчання можна ознайомитись на відповідних спеціальностях факультетів !

  

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ЕКОНОМІКА

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

МАРКЕТИНГ

МЕНЕДЖМЕНТ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРАВО

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 

ВІННИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

ЕКОНОМІКА

ЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

НОВОВОЛИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

СВАЛЯВСЬКА ФІЛІЯ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ