Кафедра фізичної культури і спорту

Кафедра створена 27.08.2015 року, згідно наказу №256 Тернопільського національного економічного університету від 07.05.2015 року з метою оптимізації навчального та навчально-тренувального процесу з фізичної культури та спорту серед студентів.

Кафедру очолив заслужений тренер України, заслужений працівник освіти України - Циквас Роман Станіславович.

Діяльність кафедри здійснюється за трьома напрямками: 

- розвиток спорту вищих досягнень (підготовка спортсменів високого класу);

- розвиток масового спорту(підготовка студентів для участі у внутрішніх спортивних заходах навчального закладу та обласних студентських змагань);

- впровадження та популяризація новітніх оздоровчих програм.

ЗАВДАННЯ  КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Головними завданнями кафедри фізичної культури і спорту є:

- створення умов для поєднання навчання  в університеті та підготовки студентів, зокрема, до участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з видів спорту, визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах;

- формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;

- набрання студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім`ї;

- забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму,  фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;

- сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей студентів;

- підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах;

- пропаганда здорового способу життя;

- щорічне проведення спортивних заходів 20 вересня, приурочене міжнародному дню студентського спорту.


Контактна інформація:  

Телефон: 47-50-50, внутрішній 10-701

 

В.о. завідувача кафедри фізичної культури і спорту

 

ЦИКВАС РОМАН СТАНІСЛАВОВИЧ

В.о. завідувача кафедри фізичної культури і спорту

Телефон: 47-50-73,  внутрішній: 10-741

Електронна пошта: tsykvas[at]ukr.net 

 

Народився 21 серпня 1966 р. у с. Новосілки-Гостині на Самбірщині Львівської області.

Заслужений тренер України з боро­тьби самбо (2004 р.), майстер спорту з боротьби самбо та дзюдо.

Ще в школі Роман Станіславович захоплювався різними видами спорту: легка атлетика, лижні гонки, бороть­ба. Саме тому в 1984 р. вступив на тренерський факультет Інституту . фізкультури та спорту.

У 1985р. виконав норматив майстра спорту СРСР з боротьби самбо та «дзюдо». Після, закінчення інституту в 1990 р. був запрошений на роботу в Тернопільський фінансово - економічний інститут на кафедру фізичної культури. У 1996 р. працював відпо­відальним за спортивно-масову робо­ту на факультеті банківського бізне­су, де під його керівництвом збірні команди факультету з різних видів спорту завойовували перші та призові місця, беручи участь у спартакіадах інституту, академії, чемпіонатах та першостях міста й області.

У 2002 р. Р. С. Циквас очолив Центр фізичної культу­ри та спорту. Утому самому році жіноча збірна коман­да завоювала друге місце на Чемпіонаті Європи із дзюдо серед вищих навчальних закладів, а в 2003 і 2005 рр. ста­ла переможцем Універсіади України із дзюдо та самбо.

Троє вихованців Романа Станіславовича брали участь у складі збірної студентської команди України у Все­світній Універсіаді. З них двоє - Роман Гонтюк та Марія Семенюк - здобули бронзові, медалі. Як один із тренерів Роман Станіславович був залучений до роботи з підготовки Романа Гонтюка до XXVIII Олімпійських ігор в Афінах 2004 р., який здобув там срібну медаль.

Гордістю університету є трира­зова чемпіонка світу із самбо Марія Семенюк, призерка світу та чемпіон­ка Європи Тетяна Чик.

У 2005 р. Роман Станіславович очолив кафедру спорту. У тому самому році збірні команди універси­тету з 21-го виду спорту в комплекс­ному заліку Універсіади. України із результатом 5265 очок посіли сьоме загальнокомандне місце серед вищих навчальних закладів України, які бра­ли участь в Універсіаді, і друге місце

у IVгруш ВНЗ серед близько 10 000 студентів.

Р С. Циквас володіє ґрунтовними фаховими знання­ми, має широку ерудицію, демократичний у спішу ванні зі студентами та колегами. Увесь досвід і зусилля спря­мовує на виховання спортивного, фізично здорового і впевненого в собі молодого покоління.

 

Наукові праці:

До питання взаємозв`язку рівняння фізичного здоров`я та способу життя, - Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків 2006. №10 - С. 134 -136

«Студентський спорт – проблеми та перспективи болонської декларації».

Молода спортивна наука України. Львів 2007 року №11 – с. 279-280

Особливості викладання дисципліни «Фізичне виховання» в умовах кредитно-трансферної системи.

Наукові записки. Серія: педагогіка. Тернопіль – 2007 року №3 – с. 95-98

«Доцільність застосування методів психодіагностики у практичній роботі викладачів кафедри спорту». Реалізація концепції освіти з БЖД: сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій. Матеріали I міжгалузевої науково-практичної конференції. Тернопіль - 2008 року с. 70-72 

«Методико-соціальні аспекти фізичної культури у формуванні мотивації до здорового способу життя». Матеріали загальноуніверситетської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. Тернопіль 2007 рік №5 – с. 57-59

«Доцільність визначення рівня фізичного здоров`я, як один із шляхів індивідуалізації та оптимізації учбового процесу з фізичного виховання».

Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія – 2006 . XII Міжнародна науково-практична конференція Одеса 5-6 жовтня 2006 року.  – С. 145 – 150

«Валеологія..», Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. Тернопіль 2006. Економічна думка. – 171 с.

 «Футзал», Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Тернопіль 2007 рік. Економічна думка – 72 с.

«Дзюдо», Навчальний посібник, Тернопіль 2008 рік. Економічна думка – 180 с.

«Баскетбол, як невід’ємна складова фізичного виховання студентів. Методика навчання гри», Методичні рекомендації для самостійної роботи та самоконтролю знань студентів з дисципліни «Фізична культура», Тернопіль 2010 рік. Економічна думка – 46 с.

Колектив кафедри

Міщанчук Роман Михайлович

старший викладач кафедри

 

Народився 18.04.1961р.

Відповідальний за спортивно-масову роботу на ННІМЕВ ім. Б. Гаврилишина.

Телефон: 0988760357

Публікації :

 «Оздоровчий біг, як засіб відновлення працездатності» Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 60с.,

 «Вплив оздоровчого бігу на фізичну працездатність» Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання шляхом впровадження інноваційних методик. – За матер. загальноуніверситетської конференції професорсько-викладацького складу/ За редак. доц. акад. МАБЖ ,С.В. Лукащук-Федик: // м. Тернопіль: 2007. 100с. – 24-28с.,

 «Методика тренування загальної та спеціальної фізичної підготовки з волейболу для студентів 1-4 курсів спортивного відділення», Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 42с.,

  «Методичні рекомендації «Баскетбол, як невід’ємна складова фізичного виховання студентів. Методика навчання гри», Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 48с.

 

Верцімага Андрій Володимирович

старший викладач кафедри

 

 Народився 27.01.1979р.

Тренер жіночої збірної команди ТНЕУ з гандболу.

Закінчив Тернопільський педагогічний інститут факультет фізичної культури.

З 2000 року тренер жіночої збірної команди ТНЕУ з гандболу.

Учасник Єврокубку 2005 року.

2007 року срібний призер Спартакіади України та Універсіади України.

Дворазовий срібний призер чемпіонату України серед команд Вищої ліги(2009-2010рр.)

Чемпіон України 2011р  серед команд Вищої ліги.

Телефон: 0676880278

Електронна пошта: GK_TE@ukr.net


 

Білоус Ігор Васильович

старший викладач кафедри

 

Народився 24.01.1964р.

Тренер чоловічої збірної команди ТНЕУ з баскетболу.

Під його керівництвом збірна команда ТАНГ з баскетболу в 2005 році стала чемпіоном України з баскетболу. В сезоні 2005-2006 команда БК «Тернопіль – ТДЕУ» виграє Кубок України серед команд Вищої ліги.

«Відмінник освіти України»


Телефон: 0673523855

Електронна пошта: tanyamouse@meta.ua

 

 

 


 Ковпак Валентина Михайлівна

 

старший викладач кафедри

Народилась 03.12.1966р.

Відповідальна за спортивно-масову роботу на ЮФ та збірну ТНЕУ з волейболу.

Майстер спорту.

 

Телефон: 0980023533

 

Публікації: 

«Методика тренування загальної та спеціальної фізичної підготовки з волейболу для студентів 1-4 курсів спортивного відділення», Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 42с..

 

 


Левчук Володимир Анатолійович

старший викладач кафедри

Народився 27.05.1974р.

Відповідальний за жіночий футбол, футзал.

Телефон: 0974262728

Електронна пошта: 8tigr74@ukr.net

Публікації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів - «Футзал»

 

 

 

  


Яковів Василь Іванович

старший викладач кафедри

 

Народився 11.07.1971р.

Відповідальний за спортивно-масову роботу на ФКІТ та збірну команду ТНЕУ з легкої атлетики.

Майстер спорту України з легкої атлетики, тренер збірної ТНЕУ з легкоатлетичних метань. Чемпіон Універсіади 1993року, багаторазовий призер першостей та чемпіонатів України, підготував 4 майстри спорту, один з яких член Національної збірної команди України, та 6 кандидатів в майстри спорту України.

 

Телефон: 0969984680

Електронна пошта: huanter71@ukr.net

Публікації: 

«Методика навчання техніки штовхання кулі для студентів I-IV курсів спортивного відділення», Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 42с.

 


 Наумов Сергій Анатолійович

старший викладач кафедри

Народився  23.01.1961р.

відповідальний за спортивно-масову роботу на ФОА, тренер збірної команди університету з вільної та греко-римської боротьби.

Майстер спорту. Чемпіон України.

 

Телефон: 0974469777

Електронна пошта: roychyk83@tneu.edu.ua

Публікації:

«Методичні рекомендації «Вправи з гантелями», Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 48с.,

Методичні рекомендації «Вправи з гантелями» видання друге, доповнене і перероблене», Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010. – 60с.

 

 


Романович Андрій Васильович

старший викладач кафедри

 

Народився  06.09.1972р.

З 1992 року тренер ВК «Галичанка»

З 1998 по 2001 працював в Білорусії ст. тренером ВК «Атлант» м.Барановичі.

Чемпіон Республіки Бєларусь 2000 року.

Срібний призер та володар Кубку Республіки Бєларусь у 2001р .

З 2001 року гол.тренер команди «Галичанка».

З «Галичанкою» - Чемпіон Європи серед студентських команд 2002р.

Бронзовий призер Чемпіонату України 2008,2009р.р.

Срібний призер чемпіонату України серед команд Суперліги  2006р.

Срібний призер Спартакіади України 2007р.

Чемпіон України 2010р

Володар  Кубку України 2004р.

Головний тренер молодіжної  збірної України.

Відмінник освіти України.

 

Телефон: 0509256653

Електронна пошта: romanovych.a@gmail.ruДуда Богдан Петрович

старший викладач кафедри

Народився  04.02.1968р.

Відповідальний за спортивно-масову роботу на ФАЕМ, тренер збірної команди ТНЕУ з легкої атлетики.

Телефон: 0969017338

 

 

  

 


 


Вовчанський Іван Федорович

старший викладач кафедри

 

Народився  14.02.1956р.

Заслужений тренер України.

Відмінник освіти України.

З 2002 тренер ВК «Галичанка»

Бронзовий призер Чемпіонату України серед команд Суперліги 2008,2009р.р.

Срібний призер чемпіонату України серед команд Суперліги  2006р.

Срібний призер Спартакіади України 2007р.

Чемпіон України 2010р

Володар  Кубку України 2004р.

Семиразовий чемпіон та не однократний призер Чемпіонату України серед юнаків та дівчат.

Багато вихованців виступали та виступають за молодіжну і національну збірну України, та 4-ох разові володарі Європейських кубків.

Телефон: 0984158536

 

 Сівер Антоніна Миколаївна

старший викладач кафедри

Народилась  14.04.1959р.

Відповідальна за спортивно-масову роботу на ФББ та збірну ТНЕУ з волейболу. Майстер спорту.

Телефон: 0974076959

 

 

Публікації :

«Методика тренування загальної та спеціальної фізичної підготовки з волейболу для студентів 1-4 курсів спортивного відділення», Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 42с.

 

 

 

 

 


Чорненький Андрій Іванович

 

старший викладач кафедри

Народився  24.02.1984р.

Відповідальний за збірну команду ТНЕУ з настільного тенісу.

Телефон: 0972482731

Електронна пошта: aictv@ukr.net

 
 
 
 
 
 

 

Третьяк Дмитро Вікторович

старший викладач кафедри

Народився  20.08.1978р.

Тренер жіночої збірної ТНЕУ з баскетболу.

Телефон: 0677966822

Електронна пошта: BC.Univer_tney@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 Меркушина Ірина Володимирівна 

 

 

старший викладач кафедри

Народилась 08.03.1968р.

Майстер спорту міжнародного класу.

Заслужений тренер України.

Тренер збірної команди ТНЕУ з біатлону.

Телефон: 0673535886

Електронна пошта: merkyhina08.@mail.ru

 

 

 

 

 


 

Тригуб Дмитро Георгійович

тренер – вихователь кафедри

Народився  15.10.1969р.

Телефон: 0509246978

Електронна пошта: ostrych2009@tneu.edu.ua

 
 
 
 
 
 

 
 

 Маляр Едуард Імрейович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри

Народився 08.04.1965 р.

Тренер збірної команди ТНЕУ з регбі-7 (жінки).

 

Телефон: 0673682288

Електронна пошта: malyar_e@yahoo.com

 Основні публікації: 
1. Підвищення ефективності проведення занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (колове тренування) 
// Методичні рекомендації. – Тернопіль: «Економічна думка», ТНЕУ, 2008. – 52 с. 
2. Паспорт здоров’я студента: методичний практикум з дисципліни «Фізичне виховання»: Методичні рекомендації для студентів //Тернопіль: «Економічна думка», ТНЕУ, 2010. – 56 с.
3. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів економічного профілю// Методичні рекомендації. – Тернопіль: «Економічна думка», ТНЕУ, 2011. – 80 с.

 

Безпалова Наталія Миколаївна

старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

Народилась 08.10.1967 р.

Телефон: 0509256037

Електронна пошта: bezpalova1@rambler.ru

Основні публікації: 
1. Методичні рекомендації для студентів спеціальних медичних груп економічних спеціальностей щодо проведення самостійних занять з фізичного виховання // Методичні рекомендації. – Тернопіль: «Економічна думка», ТНЕУ, 2011. – 93 с.
2. Лекційний матеріал з курсу «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів // Методичні рекомендації. – Тернопіль «Економічна думка», ТНЕУ, 2011. – 146 с.
3. Зміни антропометричних та функціональних показників у юнаків-студентів з переважанням парасимпатотонічного типу функціональної активності автономної нервової системи під дією фізичних навантажень // Міжнародна науково-практична конференція«Фізичне виховання різних груп населення:стан, проблеми та перспективи». Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту,-2011. -№3, с.137-139.

 

Опришко Наталія Олександрівна

старший викладач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Народилась 26.10.1970 р.

Телефон: 0677266160

Електронна пошта: liya_koza@ukr.net

Основні публікації:

1. Лекційний матеріал з курсу «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів // Методичні рекомендації. – Тернопіль «Економічна думка», ТНЕУ, 2011. – 146 с. 
2. Оцінка рухової функції жінок другого зрілого віку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 13. –  С. 444-448.
3. Розробка профілактико-оздоровчих програм для жінок другого періоду зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції «Спортивний Вісник Придніпров’я» - науково-теоретичний журнал. - Дніпропетровськ, – 2011. – №2. – С.69-71.

4. Опришко Н.О. Застосування комплексів вправ функціональної спрямованості з метою покращення рівня здоров’я студенток / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /» Зб.наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 3К(45)14 – С. 241–244.

5. Опришко Н.О. Зміни рівня фізичної підготовленості студенток вправами функціональної спрямованості / Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з   галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 18 : у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2014. – Т. 2. – С.94–97.

6. Опришко Н.О. Компенсація гіподинамії студенток економічних спеціальностей шляхом використання оздоровчих занять з функціонального тренінгу / Фізична  культура,  спорт  та  здоров’я  нації :  збірник  наукових  праць.  Випуск  17 / Вінницький державний  педагогічний  університет  імені  Михайла  Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2014. – С. 240–244

 

 

Гах Роман Васильович

старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Народився 10.08.1986 року.

 

Відповідальний за спортивно-масову роботу на ФФ.

Телефон: 0966909804

Електронна пошта: romangah@tneu.edu.ua

Основні публікації: 

1. Лекційний матеріал з курсу «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів // Методичні рекомендації. – Тернопіль «Економічна думка», ТНЕУ, 2011. – 146 с.
2. Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. - № 2. – С. 7-12. 
3. Внесок польських педагогів у розвиток фізичного виховання (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 98 – 101.

4. Гах Р.В. Розвиток спритності засобами футболу : методичні рекомендації 
/ Р.В. Гах, Е.І. Маляр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. –  36 с.


 

Маляр Неля Степанівна

 старший викладач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Народилась 04.04.1966 року.

 

Телефон: 0977206401

Електронна пошта: malyar_n@yahoo.com

Основні публікації: 

1. Методи професійно-прикладної фізичної пдготовки студентів вищих навчальних закладів економічного профілю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // науковий журнал. – Харків, 2010. - № 11. – С. 64-67.
2.Стан фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 
// Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 14: у 4-х т. – Л., 2010. – Т. 2. – С. 155-159.
3. Лекційний матеріал з курсу «Фізичне виховання» для студентів 1-4 курсів // Методичні рекомендації. – Тернопіль «Економічна думка», ТНЕУ, 2011. – 146 с.

4. Маляр Н.С. Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку : методичні рекомендації для інструкторів фізичної культури та вихователів дошкільних навчальних закладів / Н.С. Маляр. – Т. : ТНЕУ, 2014. – 140 с.

 

 

Гук Олексій Михайлович

старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук.

 

Відповідальний за спортивно-масову роботу на ФЕУ.

Тренер збірної команди ТНЕУ з гандболу (чоловіки). 

Телефон: 0966579259

Електронна пошта: guk_oleksa@ukr.net

Основні публікації:
1. Становлення Радянської системи фізичного виховання України у міжвоєнний період 1917-1939-х рр. // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. - № 3.
2. Система фізичного виховання молоді у Західних областях України 1917-1939-х рр. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. - № 3
 

 Туркула Віктор Михайлович 

викладач кафедри.

Народився 17.03.1983 року.

Тренер ВК "Галичанка"

 

Телефон: 0979335911

Електронна пошта: tvmtc@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 


 

Борознова Людмила Володимирівна

 старший лаборант кафедри

Народилась 29.05.1990 року.

 

 

Телефон: 0939168426

Електронна пошта: blvtv@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ерднієва Валентина Вікторівна

лаборант кафедри

Народилась 29.11.1984 року.


 Бокс, кікбоксинг

Тренер секції - Мацек Володимир Володимирович. Заняття проходять у залі боксу за адресою вул. Львівська, 4. Розклад занять: понеділок - п’ятниця з 16:00 до 21:00.


Біатлон

Заняття з біатлону відбуваються під керівництвом учасниці Олімпійських ігор, чемпіонки світу, дворазової призерки чемпіонату Європи Ірини Володимирівни Меркушиної. Тренування проходять у спеціально обладнаних місцях для занять біатлоном, також кращі студенти мають змогу проходити підготовку за кордоном. Спортсмени посідають призові місця на змаганнях світового значення з біатлону.


Шахи

Традиції шахів в університеті започатковані ще в далеких 70-х роках. Вихованці секції ставали призерами як українських так і міжнародних змагань. Сьогодні заняття у відбуваються двічі на тиждень, а саме вівторок та четвер з 17:00 до 19:00 у шаховому клубі університету (вул. Львівська, 4). Тренер - Міщанчук Роман Михайлович.


Гандбол (чоловіки)

Тренер секції - Гук Олексій Михайлович. Заняття проводяться у спортивному залі №1 в понеділок, середу та п'ятницю о 20:00.
Кращі спортсмени приймають участь у змаганнях вищої ліги Чемпіонату України за команду університету.


Гандбол (жінки)

На базі нашого університету функціонує жіноча гандбольна команда "Економ-Університет-ТНЕУ". Тренування проводяться двічі на день, в спорткомплексі №1 та фізкультурно-оздоровчому комплексі. Команда виступає у супер лізі Чемпіонату України. Головний тренер команди Верцімага Андрій Володимирович.
Протягом навчального року команда приймає участь у Кубку України, студентських спортивних іграх області, універсіада області, Чемпіонаті України з пляжного гандболу.


Регбі

Тренування у секції регбі розпочались у 2013 р. під керівництвом Мазуренка Ю.С. Сьогодні головним тренером жіночої команди з регбі-7 є кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Е.І. Маляр. Під його керівництвом у 2016 р. команда посіла ІІІ місце у вищій лізі Чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд.


Настільний теніс

Заняття з настільного тенісу проводяться за адресою вул. Львівська 7 (колишнє приміщення столової). Тренування в понеділок з 14:30 до 17:45, вівторок 16:00 до 17:30, середа з 14:30 до 17:45. Тренер – старший викладач кафедри фізичної культури і спорту Чорненький Андрій Іванович.


Легка атлетика

Легка атлетика – вид спорту, який об’єднує вправи з ходьби, бігу, стрибків і метань. Більшість легкоатлетичних вправ загально доступні і виконуються людиною на протязі всього життя. Для студентів економічних спеціальностей добре підходить для розвитку професійно важливих навичок.
Тренування з легкої атлетика проводять у фізкультурно-оздоровчому комплексі ТНЕУ щоденно з 15:00 до 17:00 тренери-викладачі  кафедри Б.П. Дуда, О.В. Дуда, В.І. Яковів.


Дзю-до, самбо, бойове самбо

Популярністю в університеті користуються такі види боротьби як дзю-до, самбо та бойове самбо. Студенти мають змогу займатись у спортивному залі з сучасним татамі та обладнанням. Заняття проводяться щоденно у залі східних єдиноборств (вул. Львівська, 9). Кращі студенти-спортсмени беруть участь у змаганнях різного рівня.
Тренери секції: Циквас Роман Станіславович; Гнатишин Віталій Іванович.


Бадмінтон

Бадмінтон - чудова гра, яка зміцнює м’язовий корсет, суглоби, зв’язки, покращую роботу дихальної, серцево-судинної системи та ефективно спалює зайві калорії. Також бадмінтон відмінно тренує координацію рухів та окомір. Цей вид спорту можна назвати вправою для очей, оскільки знімає втому після тривалої роботи за монітором. Заняття бадмінтоном будуть корисними для студентів університету, оскільки мають позитивний вплив на фізичні якості.
Викладачі кафедри фізичної культури і спорту, а саме Н.О. Опришко, Н.С. Маляр, Н.М. Безпалова, Б.П. Дуда допоможуть ознайомитися та засвоїти правила та практичні навики гри.


Волейбол (чоловіки)

Заняття проводяться у корпусі №5 за адресою вул. Чехова, 8. Тренер - Ковпак Валентина Михайлівна.


Волейбол (жінки)

Жіночий волейбол відіграє важливу роль у студентському житті університету. На базі навчального закладу створена жіноча волейбольна команда "Галичанка", яка вже протягом багатьох років виступає у Суперлізі чемпіонату України. 
Заняття з волейболу(збірна ТНЕУ №1) проводяться за адресою Майдан Перемоги 3 (спортивний зал №1). Головний тренер команди Туркула Віктор Михайлович.
Також займатись волейболом мають змогу студентки коледжів ТНЕУ. Для них заняття проводяться за адресою Майдан Перемоги 3 (спортивний зал №1). Тренування  в середу з 18:00 до 19:30, четвер з 15:00 до 16:30. Тренер – Борознова Людмила Володимирівна.


Баскетбол (жінки)

Близько 10 років в університету створена жіноча баскетбольна команда "Універ". Головний тренер команди Третьяк Дмитро Вікторович. У 2016-17 навчальному році команда виступає у вищій лізі Чемпіонату України.
Також, протягом навчального року в університеті проводяться змагання для студенток з баскетболу, а саме: спартакіада "Першокурсник" та спартакіада ТНЕУ.


Баскетбол (чоловіки)

Студенти університету мають змогу займатись баскетболом на професійному рівні. На базі нашого навчального закладу функціонує баскетбольна команда "Тернопіль". Тренування проводяться двічі на день. Команда виступає у вищій лізі Чемпіонату України. Головний тренер команди Білоус Ігор Васильович.
Протягом навчального року в університеті проводяться змагання для студентів з баскетболу, а саме: спартакіада "Першокурсник" та спартакіада ТНЕУ.