Керівник підготовчого відділення для іноземних громадян ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина

Тетяна Миколаївна Янкова


Контакти:
Телефон: (0352)475877 , Внутрішній : 10002 .
Кабінет: 11506 (а)
E-mail: t.yankova@tneu.edu.ua
 

Про нас

 Підготовка студентів проводиться на основі програм, затверджених Міністерством освіти і науки України  і триває один навчальний рік. Наприкінці навчального року слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян складають випускні іспити та заліки. Студентам, які успішно склали іспити, видається сертифікат державного зразка, згідно з яким вони можуть бути зараховані до вищих навчальних закладів України за результатами вступних випробувань.
 

Підготовче відділення забезпечене підручниками та начально-методичною літературою, спеціально розробленими для навчання іноземних студентів. Для студентів підготовчого відділення створені належні умови для самостійної роботи. Вони можуть працювати в читальних залах, комп'ютерних лабораторіях, користуватися електронною бібліотекою.
   Під час навчання в університеті іноземні студенти мають можливість цікаво та корисно проводити своє дозвілля. Для цього у ВНЗ функціонують різноманітні аматорські колективи. А любителів спорту очікує низка спортивних секцій. Найбільш популярними серед них є: аеробіка, фітнес, баскетбол, армспорт, бодібілдінг, футбол, волейбол. Для цього на території університету споруджені три спортивних зали, зал аеробіки і фітнесу, тренажерні зали, спортивні майданчики.
 
    У позанавчальний час організовуються екскурсії Тернопільщиною та івизначними місцями країни. Протягом року проводяться вечори національної культури, де студенти презентують традиції і звичаї свого народу,  адже на підготовчому відділення навчаються студенти з найвіддаленіших куточків світу – Екваторіальної Гвінеї, Нігерії, Гвінеї, Замбії, Зімбабве, Гани, Конго, Камеруну, Саудівської Аравії, Сьєрра-Леоне, Марокко, ДР Конго та інших країн. 
 Працівники підготовчого відділення та працівники інших підрозділів ВНЗ допомагають іноземним студентам, дбають про їх прийом, облаштування та адаптацію  в новому культурному середовищі, знайомлять їх з українською культурою, надають мовну та візову підтримку, сприяють вирішенню поточних побутових і навчальних проблем.
  Підготовче відділення для іноземних громадян Тернопільського національного економічного університету чекає на Вас.

Навчання та проживання

     Підготовче відділення для іноземних громадян здійснює освітню діяльність з підготовки іноземних громадян, в основі якої є:
-  вивчення української (англійської) мови, математики, основ економіки, інформатики та обчислювальної техніки, економічної та соціальної географії відповідно до Навчальних планів та програм, рекомендованих Навчально-методичною комісією з підготовки іноземних громадян МОН України та затверджених Міністерством освіти і науки України;
-  соціально-психологічна, соціокультурна та лінгвістична адаптація іноземців до умов навчання у ВНЗ України;
-  забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання слухачів, які навчаються на ПВІГ, в дусі гуманізму,  політ коректності та толерантності у стосунках з представниками інших національностей.
  
  

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ:
Слухачі підготовчого відділення проживають у гуртожитках ТНЕУ у дво- та тримісних кімнатах. Зручності знаходяться  у блоці, кухня – на поверсі.
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І ПОРЯДОК ЇХ ПОДАННЯ
1. Для зарахування на підготовче відділення іноземці подають такі документи:
1)   заяву;
2)   анкету встановленого зразка;
3)   оригінал та копію документа про попередню освіту;
4)   оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
5)   копію документа про народження;
6)   медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
7)   копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
8) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
9)   10 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см;
10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
2. Документи, зазначені у підпунктах 3-5- цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
3. Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
4. На навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян приймаються іноземці, які не мають медичних протипоказань для проживання у кліматичних умовах України.
     Оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця, який прибув в Україну з метою навчання, проводиться в територіальному УДМС України на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і науки України. Звернення подається до органу внутрішніх справ не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем .

Персонал підготовчого відділення для іноземних громадян

Людмила Володимирівна Герун

Посада:  т.в.о. спеціаліста 1категорії ПВІГ

Контакти:
Телефон: (0352)475877
Внутрішній телефон: 10002
Кабінет: 11506 (а)
E-mail: l.herun@tneu.edu.ua