В. О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

В. О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Москалюк Надія Богданівна

 

Посада:в.о. завідувача кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності на новітні об’єкти інтелектуальної діяльності, правові основи економічної безпеки
 
Електронна пошта: n.moskaliuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
 

 

     Народилась 4 квітня 1981 року, освіта вища. У 2003 році закінчила Юридичний інститут ТАНГу за спеціальністю "Правознавство”, а у 2004 р. з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю "Інтелектуальна власність”.
     5 липня 2011 року за результатами прилюдного захисту виконаної нею дисертації на тему „Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин” рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва НАПрН України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
     3 квітня 2014 року Рішенням Атестаційної колегії (протокол № 3/02-Д) Міністерства освіти і науки України їй було присвоєно вчене звання доцента.
     Під час наукової роботи опублікувала більше 60-ти наукових праць.

Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань

Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань

 

Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру "Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень”.

 

Основою для початку освітньої діяльності кафедри було запровадження спеціалізації «Інтелектуальна власність» для студентів-правників, а також введення навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» на усіх спеціальностях. У перспективних планах було відкриття магістратури.

 

У 2002 році Тернопільською академією народного господарства була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 "Інтелектуальна власність” (60 чоловік), підготовка яких здійснювалась професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший випуск магістрів за даною спеціальністю відбувся у 2003 році.

 

У червні 2004 року вперше в Західній Україні магістратура за спеціальністю "Інтелектуальна власність” успішно пройшла акредитацію за четвертим рівнем.

 

За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

 

 Кафедра фінансово-економічної безпеки утворена в 2012 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби у підготовці високопрофесійних фахівців у сфері боротьби з економічною злочинністю та охорони інтелектуальної власності.

У 2017 році кафедру перейменовано на "Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань" та відкрито бакалаврат за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування" спеціальності "Правоохоронна діяльність".

Навчаючись за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою” , студенти отримують ґрунтовну підготовку з:
• основ національної безпеки держави;
• методів боротьби з економічною злочинністю;
• вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері;
• конкурентної розвідки;
• корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання;
• наноекономіки;
• управління захистом комерційної таємниці;
• оцінки вартості майна та бізнесу.

Після завершення навчання за даною спеціальністю випускники можуть працювати: у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, підрозділах контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, у структурі Національного антикорупційного бюро України, органах Державної аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Держаної фіскальної служби України; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банках та інших фінансових установах.

Завершивши навчання за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування” Ви зможете працювати в органах:
1. Національної поліції
2. Служби безпеки України
3. Національного антикорупційного бюро
4. Державної фіскальної служби
5. Державної аудиторської служби
6. Державної служби фінансового моніторингу

 

Офіційний сайт кафедри www.febiv.tneu.edu.ua

Сторінка кафедри в базі google scholar

Професорсько-викладацький колектив

Москалюк Надія Богданівна

Москалюк Надія Богданівна
 
Посада: в.о. завідувача кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності на новітні об’єкти інтелектуальної діяльності, правові основи економічної безпеки
 
Електронна пошта: n.moskaliuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Христинченко Надія Петрівна

Христинченко Надія ПетрівнаПосада: професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: галузь адміністративного права та процесу, фінансового та інформаційного права.
Електронна адреса: nkhrist@ukr.net
Телефон: 25-47-50, 15-242
 
Кабінет: 304

Вівчар Оксана Іванівна

Вівчар Оксана Іванівна
 
Посада:доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: оцінка вартості майна та бізнесу, соціогуманітарна компонента економічної безпеки підприємств, антирейдерство, економічна безпека банківських установ, логістична складова системи економічної безпеки підприємств.
 
Електронна пошта: o.vivchar@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна
Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: авторське право в сфері діяльності організацій ЗМІ, управління захистом комерційної таємниці на підприємстві.
 
Електронна пошта: i.zaitseva-kalaur@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Карапетян Ольга Михайлівна

Карапетян Ольга Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: фінансова безпека держави, боргова складова фінансової безпеки, управління борговими зобов’язаннями держави, боргова політика.
 
Електронна пошта: o.karapetian@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304 
 


Колесніков Андрій Павлович

Колесніков Андрій Павлович
 
Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar

Коло наукових інтересів: функціонування і безпека підприємств, інноваційна діяльність, безпека соціосистем

Електронна пошта: a.kolesnikov@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Муравська Юлія Євгенівна

Муравська Юлія Євгенівна
Посада:доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність, кібербезпека, промислове шпигунство.
 
Електронна пошта: yu.yakubivska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Ніпіаліді Ольга Юріївна

Ніпіаліді Ольга ЮріївнаПосада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
 
Коло наукових інтересів:  забезпечення здійснення фінансових розслідувань, правові основи протидії економічній злочинності
 
Електронна пошта: nipialidi@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Олійничук Олександра Іванівна

Олійничук Олександра Іванівна
 
Посада:доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar

Коло наукових інтересів: системи обліку й аналізу в управлінні фінансово-економічною безпекою підприємства

Електронна пошта: o.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Баранецька Ольга Вікторівна

Баранецька Ольга Вікторівна
Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: національна безпека, фінансова безпека, фіскальна безпека держави, тіньова економіка та економічна безпека
 
Електронна пошта: o.baranetska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 Петриків Анна Володимирівна

Петриків Анна Володимирівна
Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: фінансова складова економічної безпеки держави
 
Електронна пошта: mpania@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 

Мокрицька Анна Богданівна

Мокрицька Анна Богданівна Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Коло наукових інтересів: фінанси держави, фінансова політика і фінансова безпека держави, податкове право та податкова безпека.
 
Електронна пошта: a.mokrytska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Фаріон Антоніна Іванівна

Фаріон Антоніна Іванівна
Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: організаційно правові аспекти врегулювання фінансових спорів, фінансова безпека
 
Електронна пошта: a.farion@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 


Сліпченко Тетяна Олександрівна

Сліпченко Тетяна ОлександрівнаПосада:старший викладач кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
ORCID ID
RESEARCHER ID
Google scoolar
 
Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність, тіньова економіка та економічна безпека
 
Електронна пошта: svitan2@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304