Завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Фурман Анатолій Васильович

 

Посада: завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

 

Коло наукових інтересів: соціологія і психологія суспільства, методологія професійної миследіяльності і культуротворення, наукове проектування соціосистем, сучасні засоби експериментування та інноваційного навчання


http://orcid.org/0000-0003-1550-6955

http://www.researcherid.com/rid/G-4932-2017


Електронна пошта:a.furman@tneu.edu.ua

Телефон:25-29-45, 15-2-35, 10-179

Кабінет: 507; 2 (5 гуртожиток, вул. Львівська, 9)

Сайт кафедри: http://psr.tneu.edu.ua

 

 

Біографічна довідка:

Анатолій Васильович Фурман, відомий науковець, психолог, методолог, журналіст, громадський діяч.Народився 6 лютого1957 року на Черкащині. Доктор психологічних наук (1994), кандидат педагогічних наук (1984), професор (1998), академік АН вищої школи України (2002), візитний професор Саскачеванського університету (Канада, 1997), член Національної спілки журналістів України (2001), головний редактор журналу "Психологія і суспільство” (з 2000), член ДАК України з гуманітарних та соціальних наук (з 2010 р.), голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України (з 2011 р.), голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (з 2014 р.).

Провідні теми наукової творчості: психологічна теорія навчальних проблемних ситуацій, експериментальна модель шкільної соціально-психологічної служби, психодіагностика інтелекту та особистості, теорія освітньої діяльності, вітакультурна методологія, інноваційна оргтехнологія модульно-розвивальної освіти, фундаментальний соціально-психологічний експеримент, психокультура української ментальності, система професійного методологування, онтологія гри, циклічно-вчинковий підхід.

Професором Фурманом А.В. уперше обґрунтована освітня діяльність як складна теоретична система, що пояснює дію основних механізмів культурної з’яви людини як суб’єкта, особис-тості, індивідуальності та універсума під час проживання кожним учасником інноваційного навчання повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу – занурення і вивільнення, а також розкриває принципи і закономірності групового та індивідуального творення соціально-культурно-психологічного змісту кращого етнонаціонального досвіду (корисні предмети і наукові знання, добрі взаємостосунки і норми-правила, духовні продукти та особистісні вартості тощо). Водночас ця діяльність є предметом не лише теоретичного осмислення, а й наукового проектування, соціально-психологічного генезису на рівні життєдіяльності школи як соціокультурної організації та інституту духовного виробництва суспільства.

 

 

 


Кафедра психології та соціальної роботи

Кафедра психології та соціальної роботи

 


 

 


Кафедра психології та соціальної роботи здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Психологія», докторів філософії із соціального забезпечення і психології та докторів наук у галузі 053 «Психологія».

Історія кафедри

Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці». Впродовж 1992–98 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий.

У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, багаторічний член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології», головний редактор журналу «Психологія і суспільство» і редактор-консультант методологічного альманаху «Вітакультурний млин», голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, відомий науковець і методолог, генерал-полковник українського та зарубіжного козацтва, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», автор 440 наукових праць.

З 1 вересня 2014 року кафедра перейменована у кафедру психології та соціальної роботи.

Сьогодення кафедри

Нині на кафедрі психології та соціальної роботи навчальний процес забезпечують 28 осіб, з них 4 професори (3 доктори психологічних наук, 1 доктор педагогічних наук), 19 кандидатів наук (8 – психологічних, 2 – філософських, 6 – педагогічних, 1 – філологічних, 1 – економічних, 1 – історичних), два старших викладача, один викладач і два старших лаборанти. Викладачі кафедри постійно освоюють нові технології, методи і засоби навчання, що дає змогу максимально активізувати процес творчого осмислення студентами освітнього змісту.

Життєдіяльність колективу кафедри щонайперше характеризує те, що, крім належного здійснення освітньої, навчально-методичної, організаційної і суто громадської роботи, перевага надається науково-дослідницькій діяльності, що тотально пронизує професійне повсякдення кожного професора, доцента, докторанта, магістранта, студента і центрується довкола міждисциплінарної проблематики і третьої дослідницької програми наукової школи проф. Фурмана А.В. Це різнобічно підтверджують, з одного боку, ґрунтовні надбання у царині теорії, методології та емпірики розвитку сучасної гуманітаристики, здобуті у стінах НДІ методології та освітології (директор Фурман О.Є.), з іншого – регулярний вихід у світ упродовж 18-ти років українського теоретико-методологічного соціогуманітарного журналу «Психологія і суспільство», який за рейтингом періодичних наукових видань України, що мають бібліометричні профілі, посідає 19 місце серед 503 таких видань.

Усі викладачі кафедри є членами ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», Соціологічної асоціації України (САУ). Крім того, завідувач кафедри проф. Фурман А.В. та його заступник доцент Гірняк А.Н. щотижнево беруть участь у ролі експертів у численних телепрограмах і радіопередачах на різноманітні актуальні теми соціально-політичного та соціально-економічного спрямування на обласному державному телебаченні (ТТБ).

Відомими випускниками кафедри є мер міста Яремче і колишній голова Івано-Франківської ОДА Палійчук Микола та учасник АТО Віктор Семчук, який героїчно загинув на Сході України і посмертно нагороджений орденом«За мужність», багаторічний директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Боярський Вадим Андрійович, депутат міської ради Тернополя, голова земельної комісії Шкула Андрій Петрович та інші.

Випускники кафедри психології та соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота» професійно самореалізуються у численних організаціях та установах різних форм власності, а саме:

·Департамент соціального захисту населення ОДА;

·Управління соціальної політики міської ради;

·центри зайнятості населення та кадрові агенції;

·органивиконавчої влади у справах сімʼї та молоді;

·управління Пенсійного фонду України (обласні, міські, районні);

·територіальні центри обслуговування пенсіо­нерів і самотніх непрацездатних громадян;

·будинки-інтернати для неповнолітніх та перестарілих громадян позбавлених піклування;

·заклади системи освіти (соціальний педагог);

·сектор ювенальної превенції Головного управління Національної поліції;

·пенітенціарні (виправні) установи;

·заклади охорони здоровʼя, підрозділи Фонду соціального захисту інвалідів;

·реабілітаційні центри та інші установи підпорядковані Міністерству соціальної політики України.

Усім соціальним працівникам присвоюється ранг державного службовця.

Випускники кафедри за напрямом підготовки «Психологія», одержуватимуть диплом психолога з правом викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах. Однак сфери застосування психологічних знань розмаїті. Це – реклама, бізнес, політика, маркетинг, менедж­­мент, засоби масової інформації, мистецтво, спорт, силові структури, заклади освіти, спеціалізовані клініки, викладацька робота тощо. Основні види діяльності психолога на практиці — психологічне оцінювання, психологічне консультування, психологічна освіта, корекційна і розвивальна робота, психотерапія.

Після закінчення навчання випускники-психологи зможуть займати посади у:

• відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій (коуч-наставник, психолог-рекрутер);

• службах зайнятості;

• центрах профорієнтації;

• сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та publicrelations (PR-менеджер);

• державних і приватних вищих навчальних закладах, медичних установах;

• соціальних організаціях (спеціаліст по роботі з клієнтами);

• на лінії телефону довіри (оператор Call-центру);

• Міністерстві з надзвичайних ситуацій;

• органах державної влади та управління;

• закладах, де займаються приватною консультативною та психотерапевтичною практикою;

• освітніх закладах.

Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психосоціальною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із НДІ методології та освітології, лабораторією психологічної служби університету. Лабораторія психологічної служби є базою для проведення експериментальних досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, для підготовки та реалізації соціальних проектів.

 


 


Професорсько-викладацький колектив

Шандрук Сергій Костянтинович

 

Шандрук Сергій Костянтинович
 

Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

 

Коло наукових інтересів: психологія творчості і креативності, соціальне консультування, організація соціологічних досліджень

 

Електронна пошта: s.shandruk@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 513

 


 Фурман Оксана Євстахіївна

Фурман Оксана Євстахіївна

Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

 

Коло наукових інтересів: психологія впливу, психологія самосвідомості, соціальна психологія, методологія

 
Електронна пошта:o.furman@tneu.edu.ua
Телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 


Гірняк Андрій Несторович

Гірняк Андрій Несторович
Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
  
Коло наукових інтересів:психологічна герменевтика, психосемантика, психолінгвістика, психодидактика, педагогічна та вікова психологія, соціологія
 
Електронна пошта:a.hirniak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
  


Надвинична Тетяна Лонгінівна

Надвинична Тетяна Лонгінівна
Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
                             
Коло наукових інтересів:соціально-психологічні дослідження, психологія, організація та діяльність психологічної служби у ВНЗ
 
Електронна пошта: t.nadvynychna@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 
 Коваль Оксана Євгеніївна

Коваль Оксана Євгеніївна 
  Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

  Вчене звання: доцент

  Посада:доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ

  Коло наукових інтересів: методика професійної підготовки майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій;   психософія вчинку у психологічній спадщині В. А. Роменця.

  Електроннапошта: oksanakov@gmail.com

  Кабінет: 207
Бригадир Марія Богданівна

Бригадир Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

 

Коло наукових інтересів: психологічні, трансперсональні, соціально-психологічні дослідження

 

 

Електронна пошта:m.bryhadyr@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

 
Ребуха Лілія Зіновіївна

Ребуха Лілія Зіновіївна
Посада:
доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: теорія соціальної роботи, соціальна психологія, теоретичні і практичні засади управління соціальним закладом, соціальна експертиза, теорія освітньої діяльності
 
Електронна пошта:l.rebukha@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 
 


Рибін Віктор Петрович

Рибін Віктор Петрович

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

 

Коло наукових інтересів: соціальна робота

 

Електронна пошта: v.rybin@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

 

 Ревасевич Ірина Степанівна

Ревасевич Ірина Степанівна
Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: психологія, методологія, психокультура економіки
 
Електронна пошта:revasevych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 


Васильків Олена В'ячеславівна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: компаративістика, теорія літератури, зв’язки з громадськістю

Електронна пошта: presa@tneu.edu.ua

Кабінет: 509Миколюк Світлана Миколаївна

Миколюк Світлана МиколаївнаНауковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач кафедри психології та соціальної роботи.

Коло наукових інтересів: організаційно-економічний механізм управлінської діяльності соціальної сфери, соціальне влаштування дітей-сиріт,соціальна робота. 

Електронна пошта: mukolyk_s@ukr.net

Кабінет:  509Шафранський Володимир Васильович


Шафранський Володимир ВасильовичНауковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Коло наукових інтересів:соціологія і психологія суспільства,соціальна педагогіка. 

Електронна пошта: V_Shafran@ukr.net

Кабінет:  509Мудрак Марія Афанасіївна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: формування розвитку творчих здібностей студентів вищих педагогічних закладів України

Електронна пошта: m.mudrak@tneu.edu.ua 

Кабінет509


http://orcid.org/0000-0003-1550-6955

http://www.researcherid.com/rid/G-4932-2017Левандовська Ірина Зіновіївна


  Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи.

 Коло наукових інтересів: психологія мотивації, психологія  культури, психологія та соціологія молоді

 Електронна пошта: levandovska@tneu.edu.ua

 Кабінет: 509Крупник Зоряна Ігорівна


Крупник Зоряна Ігорівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач кафедри психології та соціальної роботи.

Коло наукових інтересів:соціологія і психологія суспільства, діяльність психологічної служби у ВНЗ, соціальна педагогіка. 

Електронна пошта: zoryanakrupnyk@ukr.net

Кабінет: 509

 
Бугерко Ярослава Миколаївна

Бугерко Ярослава Миколаївна
Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: глибинна психологія, рефлексивні механізми суб’єктного становлення особистості, психологія духовності
 
Електронна пошта: metodology@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Морщакова Олена Степанівна

Морщакова Олена Степанівна
Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент
 
 
Коло наукових інтересів: соціальна культура, гендерна специфіка, філософія соціальної роботи
 
Електронна пошта:
o.morshchakova@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 


Шаюк Ольга Ярославівна

Шаюк Ольга Ярославівна


Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

 

Коло наукових інтересів: соціологія і психологія толерентності

 

 

Електронна пошта:o.shaiuk@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

 

 Рудакевич Оксана Мирославівна

Рудакевич Оксана Мирославівна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

 

 

Коло наукових інтересів: соціологія релігії, філософія релігії та культури, специфіка соціальних відносин в громадянському суспільстві

 

 

Електронна пошта:

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

 Підгурська Марія Василівна

Підгурська Марія Василівна
Посада: старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, старший лаборант кафедри
 
Коло наукових інтересів: історія соціальної роботи, соціологія та економіка праці
 
Електронна пошта:m.pidhurska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 512
 


Біскуп Віталій Степанович

Біскуп Віталій Степанович

Посада: викладач кафедри психології та соціальної роботи

 

Коло наукових інтересів: соціологія кар'єри, соціологія освіти, практика соціальної роботи, соціологія молоді

 

Електронна пошта:v.biskup@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

Барладин Анна Володимирівна

Барладин Анна Володимирівна

Посада: викладач кафедри психології та соціальної роботи

 

Коло наукових інтересів: психологія особистості, педагогічна та вікова психологія, соціологія

 

Електронна пошта: a.barladyn@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

 

 

Публікації за останні роки:

1.Психологічний аналіз рівнів самоставлення особистості/ Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 13. – С. 66 – 70.

2.Самосвідомість та самоставлення як теоретичні концепти сучасної психології/ Український психолого - педагогічний науковий збірник. – № 3 грудень 2014 р. – С.16 – 20.

3.Моделі і концепції самоставлення особистості у філософсько - психологічному дискурсі/Вітакультурний млин. – 2015. – Модуль 18. – С.34 – 40.Теслюк Ірина Василівна

Теслюк Ірина Василівна

 

Посада: викладач кафедри психології та соціальної роботи

 

Коло наукових інтересів: соціальна робота

 

Електронна пошта:

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 509

 

 

 


 
Москаль Галина Ярополківна

Москаль Галина Ярополківна

Посада: старший лаборант кафедри психології та соціальної роботи

 

Електронна пошта: h.moskal@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 512