Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Сайт кафедри:  http://didu.tneu.edu.ua

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства заснована у 2005 році. З 2008 р. - завідувач кафедри – Оксана Євгенівна Гомотюк, доктор історичних наук, професор.
Кадровий склад: 4 доктори наук, професори, 15 кандидатів наук, доцентів, 2 старші викладачі, 1 лаборант.
Кафедра здійснює підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»); менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності») освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр”, "спеціаліст”, "магістр” (кваліфікація – документознавець, менеджер органів державної влади та управління). Основною метою діяльності кафедри у підготовці фахівців є задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту та менеджменту соціокультуртурної діяльності.
Найважливішими аспектами у підготовці фахівців із документознавства є формування навичок управління інформацією в документно-інформаційних системах, досконале володіння методами аналізу й оцінки документальних потоків, технологіями й методикою збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації, аналізу й узагальненню отриманого матеріалу. 
В основу підготовки менеджерів із соціокультурної діяльності покладено вивчення основних аспектів роботи і розвитку соціокультурної сфери, рекламного бізнесу, зв’зків із громадськістю.
Головний зміст розвитку освітньої діяльності полягає у використанні позитивного досвіду національної школи, зразків міжнародної вищої освіти, адаптований до потреб і перспектив сучасного інформаційного суспільства. З цією метою вдосконалено навчальні плани відповідно до потреб підготовки документознавців та менеджерів соціокультурної діяльності в умовах позиціонування нових інформаційно-комунікативних технологій.

Завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

 Завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

 

Гомотюк Оксана Євгенівна

  

Посада: завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

 

Коло наукових інтересів: історичні й теоретико-методологічні проблеми розвитку документознавства та українознавства; історія української культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

 

Електронна пошта:o.homotiuk@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 311

 

Освіта: У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. Спеціальність за дипломом - «історія», кваліфікація – історик, викладач історії, спеціалізація - архівознавство.

 

Складові професійного росту: Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з 1 вересня 1990 року по даний час. З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

28 серпня 1997 р. захистила дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року, присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Упродовж 2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

 

Професорсько-викладацький колектив

Лазарович Микола Васильович

Лазарович Микола Васильович
 
Посада: професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: доктор політичних наук
Вчене звання: професор

Коло наукових інтересів: політична історія українського національно-визвольного руху 1914–1921 років; Голодомор 1932–1933 років

Електронна пошта: m.lazarovych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Шкіцька Ірина Юріївна

Шкіцька Ірина Юріївна
 
Посада: професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: доктор філологічних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: функціональна лінгвістика, синтаксис української мови, прагмалінгвістика

Електронна пошта: i.shkitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315Щербяк Юрій Адамович

Щербяк Юрій Адамович
 
Посада: професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

Коло наукових інтересів: проблеми виховання молоді, історичний розвиток національної церкви, моніторинг якості освітньої діяльності

Електронна пошта: yu.shcherbiak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Біловус Леся Іванівна

Біловус Леся Іванівна
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: україномовна періодика діаспори США
Електронна пошта: l.bilovus@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Білик Надія Іванівна

Білик Надія Іванівна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: лепкознавство, історія української культури, корпоративна культура

Електронна пошта: n.bilyk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Блашків Ольга Володимирівна

Блашків Ольга Володимирівна
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: теорія літератури, компаративістика, лінгвістичні основи документознавства

Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Боднарчук Юлія Юріївна

Боднарчук Юлія Юріївна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: історико-правові дослідження періоду Другої світової війни

Електронна пошта: yu.bodnarchuk@tneu.edu.ua 
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315Васильків Олена В'ячеславівна

 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: компаративістика, теорія літератури, зв’язки з громадськістю

Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Вількова Теофілія Теофілівна

Вількова Теофілія Теофілівна
 
Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Коло наукових інтересів: наукова термінологія, культура мови і мовлення, особливості наукової мови

Електронна пошта: t.vilkova@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Гавліч Ірина Богданівна

Гавліч Ірина Богданівна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: українська кредитна кооперація ХХІ ст.

Електронна пошта: i.havlich@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Желізняк Василь Михайлович

Желізняк Василь Михайлович
 
Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Коло наукових інтересів: система місцевого самоврядування на Волині у ХІХ ст.

Електронна пошта: v.zhelizniak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Конопліцька Олена Ігорівна

Конопліцька Олена Ігорівна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: жанрові особливості прози, епістолярний стиль, інформаційно-комунікативні стратегії

Електронна пошта: o.konoplitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315Ліщинська Наталія Мирославівна

Ліщинська Наталія Мирославівна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: проблема моральної деградації особистості, сучасний медіапростір, комп’ютерне діловодство

Електронна пошта: n.lishchynska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Лотоцька Оксана Петрівна

Лотоцька Оксана Петрівна
Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Коло наукових інтересів: Західна Україна у міжвоєнний період

Електронна пошта: o.lototska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет:  315
Марків Інна Степінівна

Марків Інна Степінівна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: українська історична біографістика: громадська і парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917)
 
Електронна пошта: i.markiv@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
 

Недошитко Ірина Романівна

Недошитко Ірина Романівна
 
Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
 
Коло наукових інтересів: документознавсто як наука і навчальна дисципліна; історія української еміграції у ХХ – ХХІ ст.
 
Електронна пошта: i.nedoshytko@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
 
Стефанишин Олена Василівна

Стефанишин Олена Василівна
 
Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: зовнішня політика України та Чеської Республіки, українська діаспора у Чехії інтерактивні методи навчання

Електронна пошта: o.stefanyshyn@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Патряк Олександра Тарасівна

Патряк Олександра Тарасівна
 
Посада: старший лаборант кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
 
Електронна пошта: o.patriak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315