Завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

 Гомотюк Оксана Євгенівна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор історичних наук

ORCID ID: 0000-0002-2856-8541
RESEARCHER ID: H-4237-2017

Контакти:
Кабінет: 311
Телефон: 25-29-45
E-mail: o.homotiuk@tneu.edu.ua


 

Коло наукових інтересів: історичні й теоретико-методологічні проблеми розвитку документознавства та українознавства; історія української культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

  

Освіта: У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. Спеціальність за дипломом - «історія», кваліфікація – історик, викладач історії, спеціалізація - архівознавство.

Складові професійного росту: Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з 1 вересня 1990 року по даний час. З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

28 серпня 1997 р. захистила дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року, присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Упродовж 2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

 

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

 Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства заснована у 2005 році. З 2008 р. - завідувач кафедри – Оксана Євгенівна Гомотюк, доктор історичних наук, професор.

Кадровий склад: 4 доктори наук, професори, 15 кандидатів наук, доцентів, 2 старші викладачі, 1 лаборант.

Кафедра здійснює підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»); менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності») освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр”, "спеціаліст”, "магістр” (кваліфікація – документознавець, менеджер органів державної влади та управління). Основною метою діяльності кафедри у підготовці фахівців є задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту та менеджменту соціокультуртурної діяльності.

 Найважливішими аспектами у підготовці фахівців із документознавства є формування навичок управління інформацією в документно-інформаційних системах, досконале володіння методами аналізу й оцінки документальних потоків, технологіями й методикою збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації, аналізу й узагальненню отриманого матеріалу. 

В основу підготовки менеджерів із соціокультурної діяльності покладено вивчення основних аспектів роботи і розвитку соціокультурної сфери, рекламного бізнесу, зв’зків із громадськістю.

 Головний зміст розвитку освітньої діяльності полягає у використанні позитивного досвіду національної школи, зразків міжнародної вищої освіти, адаптований до потреб і перспектив сучасного інформаційного суспільства. З цією метою вдосконалено навчальні плани відповідно до потреб підготовки документознавців та менеджерів соціокультурної діяльності в умовах позиціонування нових інформаційно-комунікативних технологій.

Контакти:

м. Тернопіль
вул. Микулинецька, 46а, каб. 315,
каб. 311 (завідувач кафедри)
kafdid@tneu.edu.ua
(0352) 25-29-45

Сайт кафедри: http://didu.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Лазарович Микола Васильович

Посада: професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: доктор політичних наук
Вчене звання: професор


RESEARCHER ID: H-6486-2017


Контакти:
Е-mail: m.lazarovych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Шкіцька Ірина Юріївна

  Посада: професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: доктор філологічних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: G-7737-2017


Контакти:
Е-mail: i.shkitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
 

Щербяк Юрій Адамович

Посада: професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор


RESEARCHER ID: I-8881-2017


Контакти:
E-mail: yu.shcherbiak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315Біловус Леся Іванівна

 Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-2316-2017


Контакти:
E-mail: l.bilovus@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Білик Надія Іванівна

Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-3699-2017


Контакти:
E-mail: n.bilyk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Блашків Ольга Володимирівна

Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: H-5893-2017


Контакти:
E-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Боднарчук Юлія Юріївна

Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: I-6133-2017


Контакти:
E-mail: yu.bodnarchuk@tneu.edu.ua 
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315Васильків Олена В'ячеславівна

 Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
E-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Вількова Теофілія Теофілівна

Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь:
Вчене звання:


ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
E-mail: t.vilkova@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Мукомела Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID:


Контакти:
E-mail: i.havlich@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Конопліцька Олена Ігорівна

Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-4862-2017


Контакти:
Е-mail: o.konoplitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315Ліщинська Наталія Мирославівна

 Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: 


RESEARCHER ID: I-4841-2017


Контакти:
Е-mail: n.lishchynska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315


Марків Інна Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0001-8228-0859
RESEARCHER ID: I-2595-2017


Контакти:
Е-mail: i.markiv@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
 

Недошитко Ірина Романівна

Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail: i.nedoshytko@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Стефанишин Олена Василівна

Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцентORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail: o.stefanyshyn@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Патряк Олександра Тарасівна

Посада: старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-7844-3587
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail: o.patriak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Яблонська Наталія Мирославівна

Посада: викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail: n.yablonska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Щупко Світлана Олександрівна

Посада: викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Мисків Ірина Юріївна

Посада: старший лаборант кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавстваКонтакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315