Про відділ

Започаткування міжнародного співробітництва нашого університету розпочалось зі створення факультету зовнішньоекономічної діяльності на основі наказу №106 від 02.09.1988 року «Про розвиток зовнішньоекономічних зав’язків» у Тернопільському фінансово-економічному інституті. Наступним етапом стало створення бюро перекладів в структурі відділу міжнародних зв’язків згідно наказу №271к від 30.09.1990 року, до складу якого входили: завідувач бюро та 5 перекладачів.

Перейменування управління міжнародних зв’язків у відділ міжнародного співробітництва відбулося згідно наказу №365 від 27.08.2010 року «Про впорядкування структури та штату університету». Згідно даного наказу було об’єднано у один структурний підрозділ відділ зовнішніх зав’язків та відділ перекладачів.

Відділ очолювали:Фарина Л. М., Дяченко В. П., Гладій І. Й,
Яворська Л. Г., Стешин І. О., Таранов І. М., Ліщинський І. О.

Відділ займається розвитком зв’язків і співробітництва із закордонними навчальними закладами, фондами, організаціями для залучення викладачів та студентів університету до участі у міжнародних проектах, програмах стажувань, конференцій, та проведення спільних наукових досліджень; здійснює підтримку при підписанні договорів про міжнародне та науково-технічне співробітництво тощо.

 

Відділ міжнародного співробітництва ТНЕУ створено з метою організаційного та інформаційного супроводу діяльності структурних підрозділів університету, які беруть участь у встановленні зв’язків з іноземними університетами і реалізації міжнародних проектів чи програм, забезпечує моніторингову оцінку ефективності співпраці, сприяє формуванню позитивного іміджу ТНЕУ як вищого навчального закладу, що відповідає загальноєвропейським стандартам і бере активну участь в Болонському процесі.

Основні завдання

I. Зовнішні зв’язки університету

Налагодження міжнародних зв’язків ТНЕУ (пошук, встановлення, листування) з іноземними науково-освітніми установами та іншими інституціями, з  метою:


навчання студентів, аспірантів, співробітників університету за кордоном (в межах угод, грантів, спільних програм, проектів);
підвищення рівня наукової, освітньої роботи;
поширення іміджу університету за кордоном.  

Інформаційне (інструктивне) забезпечення участі співробітників університету, аспірантів, студентів у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, стажуванні, навчанні за кордоном, участі студентів в літніх міжнародних школах.

Підготовка до підписання угод ТНЕУ про міжнародне співробітництво в науково-освітній сфері.
Сприяння структурними підрозділам університету у підготовці міжнародних програм, угод, проектів.
Ініціювання, підготовка матеріалів щодо участі ТНЕУ в міжнародних асоціаціях, консорціумах.


II. Міжнародні програми та інформація


Пошук, систематизація та висвітлення на сайті університету:
інформації про міжнародні освітні та наукові акції: програми, конференції, симпозіуми, семінари тощо;
матеріалів з актуальних проектів міжнародної технічної допомоги;

досвіду міжнародної діяльності українських університетів та зарубіжних університетів-партнерів ТНЕУ.

Опрацювання матеріалів щодо можливості використання фондів міжнародної технічної допомоги, консультування професорсько-викладацького колективу при підготовці проектів для отримання грантів.
Створення баз даних, супровід і поширення інформації про результати та перспективи міжнародної діяльності.
Організація рекламної діяльності іноземними мовами (підготовка презентаційних буклетів, брошур, CD-дисків, відeоматеріалів).

 


III. Організація та аналіз міжнародної діяльності


Моніторинг за виконанням структурними підрозділами університету міжнародних програм, угод, проектів.
Збір інформації про результати та перспективи міжнародного співробітництва від підрозділів університету, в т.ч. щодо ефективності реалізації спільних проектів, перебування в університеті закордонних вчених, делегацій, наслідків закордонних відряджень фахівців університету тощо.
Аналіз результатів міжнародного співробітництва університету з метою представлення регулярної звітності керівництву ТНЕУ, МОНмолодьспорту України, ознайомлення професорсько-викладацького колективу, висвітлення на веб- сторінці.
Участь у підготовці проектів, програм ТНЕУ з міжнародного співробітництва та забезпеченні їх реалізації.
Організація прийому і перебування іноземних громадян.
 Контроль за своєчасним поданням звітів про здійсненні візити іноземних делегацій, прибуття окремих зарубіжних фахівців на запрошення підрозділів університету.
Оформлення документів для відрядження за кордон керівництва ТНЕУ, викладачів, аспірантів, студентів.

Оформлення запитів на підтвердження дипломів студентів, які навчалися в університеті.Положення про присвоєння звань «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» та «Запрошений професор (Visiting Professor)» Тернопільського національного економічного університету

dochoncausa-visiting-professor.doc [74.5 Kb] (завантажень: 144)ПОЛОЖЕННЯ про порядок запрошення та прийому іноземних спеціалістів, представників, делегацій, груп, окремих іноземців Тернопільським національним економічним університетомПерсоналДемченко Галина Михайлівна

 

Посада: провідний перекладач

Кабінет:506

Телефон:530127

Електронна пошта:inter.dep@tneu.edu.ua
 

 Козар Зіновія Богданівна

 

Посада: економіст І кат

Кабінет: 1222

Телефон:530127

Електронна пошта: inter.dep@tneu.edu.ua

 

 

Жаровська Ольга Володимірівна

 

Посада:перекладач II кат

Кабінет:506

Телефон:530127

Електрона пошта:inter.dep@tneu.edu.ua

Кузик Мар'яна Дмитрівна

 

Посада:заступник начальника ВМС

Кабінет:1222

Телефон:512817

Електронна пошта: inter.dep@tneu.edu.ua


Ковальчук Неля Федорівна

 

Посада:перекладач I кат

Кабінет:506

Телефон:530127

Електронна пошта:inter.dep@tneu.edu.ua


Головко Ольга Миколаївна

 

Посада:економіст І категорії

Кабінет:1222

Телефон:512817

Електронна пошта:inter.dep@tneu.edu.ua

Косовський Василь Петрович

 

Посада:перекладач І категорії

Кабінет:506

Телефон:530127

Електронна пошта:inter.dep@tneu.edu.ua


Контакти

Начальник відділу: Стрельбіцька Наталія Євгенівна

 

Телефон: (0352) 47-50-71, (внутрішній 11-111)
E-mail: nataliya.strelbitska@tneu.edu.ua

Кабінет: 1222

 

Економісти відділу міжнародного співробітництва
Телефон: (внутрішній 11-111)
E-mail: inter.dep[at]tneu.edu.ua


Перекладачі відділу міжнародного співробітництва
Телефон: (внутрішній 10-075)

 

Сайт: http://vms.tneu.edu.uaІV Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of science and education»

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of science and education»  м. Київ, м. Карлові Вари | 28 вересня 2018 р.

konferencja-karlov-vari-28_09_18.zip [13.42 Kb] (завантажень: 22)