Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Кириленко Ольга Павлівна
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
Контакти:
Кабінет: 11304а
Телефон: 10-015
E-mail: o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності “Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах освітніх програм “Фінанси” та “Фінансова грамотність”, освітньо-наукової програми “Публічні фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою “Управління публічними фінансами”

Історія кафедри
Кафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.

 

Завідувачі кафедри
За всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.

Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, у науковому доробку якої понад 270 наукових, навчально-методичних праць, в т. ч. є автором та співавтором монографій, словників; підручників: «Місцеві фінанси» (2006, 2015), «Фінанси» (2008, 2012), «Бюджетна система» (2013), «Соціальне страхування» (2016), «Фінансово-економічна грамотність» (2017); навчальних посібників: «Фінанси» (1999), «Бюджетна система України» (2000), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002), «Місцеві фінанси» (2004), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010), «Податкова система України» (2011), «Фінанси зарубіжних країн» (2013), «Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади» (2015, 2018), «Публічні фінанси» (2018); близько 30 методичних розробок.

Сьогодні на кафедрі фінансів ім. С. І. Юрія працює 27 викладачів, з яких – 6 докторів економічних наук та 21 кандидат економічних наук.

Навчальний процес

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів: 

1.  Бюджетна система

2.  Бюджетний менеджмент

3.  Бюджетне планування і прогнозування

4.   Бюджетний процес на місцевому рівні

5.  Державний фінансовий контроль

6.  Казначейська система

7.  Казначейська система виконання бюджету

8.  Методика викладання фінансової грамотності

9.  Методологія наукових досліджень

10.  Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини

11.  Місцеві фінанси

12.  Оцінювання ефективності бюджетних видатків

13.  Програмно-цільовий метод бюджетування

14. Поведінкові фінанси

15.  Публічні закупівлі

16.  Публічні фінанси

17.  Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

18.  Розробка і презентація фінансових проектів

19.  Управління державними доходами і видатками

20.  Управління особистими доходами і витратами

21.  Управління фінансовими ресурсами територіальних громад

22.  Управління фінансами державних та комунальних підприємств

23.  Фандрайзинг у публічному секторі

24.  Фінанси

25.  Фінанси державно-приватного партнерства

26.  Фінанси домогосподарств 

27.  Фінанси зарубіжних країн

28.  Фінансове консультування у публічному секторі

29.  Фінансове забезпечення сфери послуг

30.  Фонди соціального страхування

 

Науково-дослідна робота

Викладачі та аспіранти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексну науково-дослідну тему «Формування та реалізація фінансової політики сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0146U002629).

За час існування кафедри опубліковано понад 60 підручників і навчальних посібників, 400 методичних розробок, понад 100 монографій.


 
Адреса:

вул. Львівська, 11

м. Тернопіль, 46020

Корп. № 11, ауд. 11301 – кафедра,

ауд. 11304а – завідувач кафедри

Контактні телефони:

(0352) 47-50-77, 10-109– кафедра,

(0352) 47-50-77, 10-015 завідувач кафедри

 Електронна пошта:
o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 
Сторінка кафедри:Професорсько-викладацький колектив

Кізима Тетяна Олексіївна

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: tetyana.kizyma68@gmail.com
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Дем’янишин Василь Григорович

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
E-mail: v.demianyshyn@tneu.edu.ua 
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Тулай Оксана Іванівна

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: o.tulai@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1416
Телефон: 10-109


Лободіна Зоряна Миколаївна

Посада: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail: z.lobodina@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Булавинець Вікторія Михайлівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти: 
E-mail: v.bulavynets@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Горин Володимир Петрович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
E-mail: v.horyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Гупаловська Мирослава Богданівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: m.hupalovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Дем’янюк Антоніна Вікторівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: a.demianiuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 10-109
 


Карпишин Наталя Іванівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти: 
Телефон: 10-109
Кабінет: 11301
E-mail:


Квасниця Оксана Василівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: o.kvasnytsia@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301, 11204а
Телефон: 10-109, 10-048


Коваль Світлана Любомирівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: s.koval@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Коломийчук Наталя Михайлівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail:
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Круп’як Ірина Йосифівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: ri.krupyak@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон/факс: 10-109Шашкевич Олександр Любомирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: 
Тел.: 10-109
Кабінет: 11301


Гавришків Ірина Романівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail:
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Малиняк Богдан Степанович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail: b.malyniak@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Мелих Оксана Юріївна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: o.melykh@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Петрушка Олена Володимирівна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: o.petrushka@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Письменний Віталій Валерійович

Посада: доцент кафедри 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: v.pysmennyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Русін Віктор Миколайович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: v.rusin@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Савчук Світлана Василівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: s.savchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Сидор Ірина Петрівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
E-mail: i.sydor@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Сидорчук Анатолій Андрійович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: a.sydorchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Шулюк Богдана Степанівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: b.shuliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Кушнір Марія Володимирівна

Посада: інженер

Контакти:
E-mail: m.kushnir@tneu.edu.ua
Телефон: 10-109
Кабінет: 11301