Нормативно-правові документи


Вступнику >

Правила прийому до Тернопільського національного економічного університету в 2019 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Тернопільського національного економічного університету в 2019 році [603.98 Kb] (завантажень: 443)

Додаток 1. Ліцензовані обсяги прийому до Тернопільського національного економічного університету в 2019 році зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Вченої ради від 27.03.2019 року [2.16 Mb] (завантажень: 277)

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра до Тернопільського національного економічного університету в 2019 році на відкриті та закриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти, зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Вченої ради від 27.03.2019 року [1.59 Mb] (завантажень: 388)  

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавр, зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Вченої ради від 27.03.2019 року [1.73 Mb] (завантажень: 185)  

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістр, зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Вченої ради від 27.03.2019 року [1.28 Mb] (завантажень: 139)  

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 [321.51 Kb] (завантажень: 284)

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа (додатка документа) про раніше здобутий ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень зі 100-бальної шкали, в 20 бальну шкалу [234.57 Kb] (завантажень: 149)

Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Тернопільського національного економічного університету в 2019 році [2.32 Mb] (завантажень: 161)

Додаток 8. Правила прийому на навчання в аспірантурі та докторантурі Тернопільського національного економічного університету в 2019 році [4.07 Mb] (завантажень: 58)

Додаток 9. Правила прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»  на замовлення Національного агентства України з питань державної служби у Тернопільському національному економічному університеті в 2019 році [2.31 Mb] (завантажень: 55)

Додаток 10. Порядок поселення вступників і студентів у гуртожитки Тернопільського національного економічного університету у 2019 році [503.58 Kb] (завантажень: 65)   

Додаток 11. Правила прийому на навчання до Єреванського навчально-наукового інституту Тернопільського національного економічного університету в 2019 році, зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Вченої ради від 27.03.2019 року [1.82 Mb] (завантажень: 27)  


Правила прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» до Вінницького коледжу економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету в 2019 році

Правила прийому до коледжів ТНЕУ в 2019 році

Правила прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста у 2019 році 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ВСТУП

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 2018

ДОВОДЯТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.
!!! УВАГА!!!
Тернопільський національний економічний університет є ДЕРЖАВНИМ закладом вищої освіти і підпорядкований МОН України.
 
ШИРОКИЙ КОНКУРС

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом до закладів вищої освіти в 2018

        Увага показники широкого конкурсу на деяких спеціальностях за ЗАОЧНОЮ формою були змінені відповідно до рішення щодо фінансування освіти КМУ - Кількість місць державного замовлення для проведення Широкого конкурсу в межах УКРАЇНИ

 
 ЗАКРИТИЙ КОНКУРС

Обсяги державного замовлення за ОС "БАКАЛАВР" на основі здобутого ступеня (на основі ОКР "Молодший спеціаліст")

 
ОБСЯГИ НА ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
 

Внутрішні положення

Графік прийому громадян працівниками Приймальної комісії
Положення про організацію роботи апеляційної комісії
Положення про проходження практики вступника ТНЕУ

Ліцензія та сертифікати

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Сайт Міністерства освіти і науки


 

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до ЗВО для здобуття вищої освіти

Наказ про затвердження деяких нормативно правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Закон України «Про вищу освіту» 


 

Легалізація документів вступників з дипломом іноземного зразка (Наказ Міністерства освіти і науки України «Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти») 

Визнання іноземних документів про здобуту освіту проводить державне підприємство Міністерства освіти і науки України «Інформаційно-іміджевий центр»


 

Інформаційна система "Конкурс" -  для моніторингу поданих заяв на вступ

Інформаційна система"Вступ.Освіта" -  для моніторингу поданих заяв на вступ

Інформаційна система"Вступ.ЄДЕБО" -  для моніторингу поданих заяв на вступ

Правила прийому до Тернопільського національного економічного університету в 2019 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖІВ ТНЕУ У 2018 РОЦІ 

[attachment=4909:Правила прийому до Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ]
[attachment=4910:Правила прийому до Чортківського коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ]
[attachment=4906:Правила прийому до Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ]
[attachment=4907:Правила прийому до Єреванського коледжу ТНЕУ]