Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права утворена внаслідок перейменування з кафедри правового регулювання економіки і правознавства (наказ № 441 від 25.08. 2015 р.).

Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у галузі конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, підприємницького права, вкрай необхідних Україні, враховуючи європейський вектор її розвитку.

Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності в науковій і практичній сферах.

Головними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково - дослідна робота, організаційно - методична робота, робота з виховання студентів, громадська робота.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, плани семінарських занять, теми курсових, магістерських робіт, плани стажування працівників кафедри. З дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені курси лекцій та навчально - методичні матеріали.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців - правознавців.

Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання дисциплін та забезпечення їх навчально - методичними матеріалами.

Науково - досліднаробота кафедри проводиться у сфері правового регулювання конституційних, адміністративних, фінансових, господарських та підприєницьких відносин, а також інших актуальних питань публічного та приватного права.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.

 

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

 

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права     ГРЕЧАНЮК СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ


Посада: завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

 

Коло наукових інтересів: адміністративно - правове забезпечення діяльності правоохоронних органів, пенітенціарні науки.

 

Е-mail: hrechserge@ukr.net

Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33

Кабінет: 312

Сайт кафедри: http://kafp.tneu.edu.ua

 

Освіта вища - юридична, у 2003 році закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.

Проходив службу в підрозділах кримінально-виконавчої системи, податкової міліції та органах прокуратури України. Працював на різних науково-педагогічних посадах у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців-юристів.

У 2006 році під керівництвом к.ю.н., професора В.Ф. Усенка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями» за спеціальністю 12.00.07 (теорія управління; адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право). У 2011 році за консультуванням д.ю.н., професора, заслуженого юриста України В.П. Пєткова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями» за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право). У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри організації оперативно-розшукової діяльності.

З травня 2016 р. – професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, а з 29 серпня 2016 р. - в.о. завідувача даної кафедри Тернопільського національного економічного університету.

Має понад 90 наукових праць та публікацій, у тому числі 8 монографій та 7 навчальних посібників.

 

Наукові праці:

1. Гречанюк С. К. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру/ С. К. Гречанюк // Право України. — 2015. — № 6. — С. 103-108.
2. Гречанюк С. К. Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами: [монографія] / П.І. Пархоменко, С.К.Гречанюк, ‑ Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 174с.
3. Гречанюк С. К. Адміністративно-правове регулювання охорони дипломатичних представництв іноземних держав в Україні / О.С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В.О. Галай [Монографія].– К: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016.– 182 с.
4. Реалізація принципу гласності в діяльності органів прокуратури / С. Гречанюк, С. Мазурик // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 4(12). – С. 52–59.
5. Деякі питання сучасного визначення місця прокуратури в системі органів публічного управління / С. Гречанюк, О. Мартинюк // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2017. – № 1(13). – С. 55–62.
6. Деякі питання правової роботи ДФС України з великими платниками податків / С.К., Гречанюк, Ю.С. Махиніч // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»‑2017 ‑ №2 (т.2) –С.16-20.
7. Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків / Галай А. О., Гречанюк С. К., Соболь Є. Ю.// Наука і освіта.–2017.–№4.– 20-28.
8. Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід / Черніцкі Ф., Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. // Наука і освіта.–2017.–№6.– 23-30.
9. Administrative activity as part of activity of law enforcement agencies of Ukraine // Актуальні проблеми правознавства – 2017 ‑ №1 – С.110-124.

Професорсько-викладацький колектив

Вербіцька Мар'яна Василівна

Вербіцька Мар'яна Василівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право, правове регулювання банкрутства
 
Електронна пошта: m.verbitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
 

Галай Андрій Олександрович

Галай Андрій Олександрович

 

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських організацій, наукове супроводження юридичної освіти, пенітенціарні науки.

 

Електронна пошта:andrii.galai@gmail.com 


Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208

Кабінет: 314

 

У Тернопільському національному економічному університеті працює з вересня 2016 р. Обіймає посаду професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Освіта вища - юридична, у 1998 році закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – юрист.

Громадський діяч, активний учасник правничого неурядового руху України.

У 2015 році за консультуванням д.ю.н., доцента, С.К.Гречанюка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань юридичного спрямування в Україні» за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право).

Автор понад 250 наукових праць та публікацій.


Длугопольська Тетяна Ігорівна

Длугопольська Тетяна Ігорівна
 
Посада:викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
 
Коло наукових інтересів: господарське право, цивільне право
 
Електронна пошта:t.dluhopolska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
 


Жукорська Ярина Михайлівна

Жукорська Ярина Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: міжнародне право, зокрема, право міжнародних організацій, право міжнародних договорів
 
Електронна пошта: ya.zhukorska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Ментух Наталія Фелікіссімівна

Ментух Наталія Фелікіссімівна


Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право

 

Електронна пошта: n.mentukh@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208

Кабінет: 314

 


 


Терещук Галина Андріївна

Терещук Галина Андріївна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: -
 
Коло наукових інтересів: адміністративне право, цивільне право, ювенальне право
 
Електронна пошта: terewyk333@gmail.com
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Росоляк Оксана Богданівна

Росоляк Оксана Богданівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право
 
Електронна пошта: o.rosoliak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Цимбалістий Тарас Олегович

Цимбалістий Тарас Олегович
 
Посада:доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право
 
Електронна пошта:t.tsymbalistyi@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
Шевчук Оксана Романівна

Шевчук Оксана Романівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: господарське право, фінансове право
 
Електронна пошта: o.shevchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314