Професійна спілка працівників тернопільського національного економічного університету

Дата: 21-11-2016, 11:20

 Професійна спілка працівників тернопільського національного економічного університету

Бруханський Руслан Феоктистович
 
Посада: голова профспілкового комітету працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, член атестаційної комісії ТНЕУ, член узгоджувальної комісії ТНЕУ, член Президії Ради Тернопільської ООППОН України, Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромисловго бізнесу.
 Науковий ступінь: доктор економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу
 E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352) 47-50-79
 
Народився 2 травня 1974 року у м. Тернополі. В 1991 році закінчив ЗОШ №20 м. Тернополя, 1995 році – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».
Стаж роботи у ТНЕУ – з 1995 року на посадах стажиста-дослідника, викладача, старшого викладача, доцента, заступника декана.
У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи", здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)".
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм ДПА в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Сертифікований менеджер  (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Присвоєно вчене звання доцента  (2006 р.). Заступник декана факультету аграрної економіки і менеджменту (2006-2009 рр.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). ВАК України видано додаток до диплому доктора філософії, Ph.D (2008 р.). Голова професійної спілки працівників ТНЕУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ТНЕУ (з 2009 р.), Член узгоджувальної комісії ТНЕУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи  Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу (з 2013р.). Член науково-методичної комісії ТНЕУ з напряму підготовки «Облік і аудит» (з 2013 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professoinal accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ТНЕУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.).
Протягом професійної діяльності відзначений 33 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів. Нагороджений медаллю "За гідність і патріотизм" (2015 р.).
За період наукової роботи опубліковано 271 науково-методичних праць, в тому числі 8 монографій; 20 навчальних посібників, з них 4 – рекомендованих Міністерством освіти і науки України; 147 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, в тому числі 39 – у фахових виданнях України, 24 – у зарубіжних; 86 навчально-методичних праць; взяв участь у 93 наукових конференціях, в тому числі 68 – міжнародних; отримано 3 патенти на винаходи.

 Склад профкому працівників

Дата: 21-11-2016, 11:20Комісії

Дата: 21-11-2016, 11:20

З метою належного виконання функцій і повноважень, покладених на профспілковий комітет, створено спеціальні комісії з чітко визначеними напрямами дій:

1.      Комісія громадського контролю організовує постійний нагляд за роботою їдалень і буфетів ТНЕУ, зокрема, перевіряє дотримання правил збереження продуктів та норм громадського і дієтичного харчування. На засіданнях члени комісії розглядають питання щодо стану роботи підприємств громадського та дієтичного харчування в Університеті: стан оформлення вітрин; норми відпуску товарів і продуктів; контроль за правильністю використання ваговимірювальних приладів і касових апаратів; відпуск товарів і вартість розрахунку за відпущені товари; контроль за правильністю ведення книги скарг і пропозицій; дотримання режиму роботи; результати перевірки роботи підприємств громадського і дієтичного харчування. Комісія перевіряє також своєчасність усунення виявлених недоліків. В ТНЕУ функціонує їдальня, в кожному корпусі є буфет.

 

2.      Спортивно-масова комісія постійно проводить Спартакіади ТНЕУ серед професорсько-викладацького колективу та адміністративно-допоміжного персоналу (зокрема, відкриту першість університету з шахів, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, силових видів спорту). Команда університету з ігрових видів спорту щорічно бере участь в обласній спартакіаді з ігрових видів спорту між працівниками вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, присвяченої Дню працівників освіти. Команда університету є переможцем та призером цих змагань. Для оздоровлення працівників університету створені тренажерні зали.

 

3.     Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи готує план роботи профспілкового комітету, матеріали і документи до засідання профкому; контролює виконання планів роботи комісій профкому; проводить роботу з мотивації профспілкового членства; організовує проведення звітно-виборної кампанії в профспілковій організації, забезпечує участь у ній членів профкому та профспілки; підводить підсумки проведення звітно-виборної кампанії, контролює реалізацію заходів щодо усунення недоліків у роботі профкому за результатами отриманих зауважень і пропозицій; здійснює діяльність, спрямовану на організацію оздоровлення працівників університету та їхніх дітей; співпрацює з адміністрацією щодо підготовки Новорічних і Різдвяних свят для дітей працівників університету; веде облік ювілярів ТНЕУ для оформлення святкових привітань.

 

4.      Комісія з охорони праці і техніки безпеки: контролює виконання заходів щодо підготовки приміщень університету до осінньо-зимового періоду; розробляє пропозиції щодо забезпечення підрозділів університету засобами пожежогасіння та медикаментами; контролює своєчасне забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; бере участь в проведенні атестації робочих місць; здійснює систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил у приміщеннях та на робочих місцях; бере участь у щорічних комплексних обстеженнях стану охорони праці та протипожежної безпеки в університеті; перевіряє дотримання в кожному підрозділі університету умов праці працівників.

 

5.      Культурно-масова комісія: бере участь у проведенні культурно-масових заходів, що відбуваються в університеті, зокрема Новорічних свят; організовує екскурсійні поїздки; систематично сприяє колективним відвідуванням культурно-освітніх закладів: Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, палацу культури "Березіль”, філармонії, кінотеатру.

 

6.      Житлово-побутова комісія: проводить обстеження житлових умов працівників (заявників) та складає відповідні акти; оформляє документи, необхідні для встановлення на квартирну чергу та отримання ордера на квартиру; бере участь в обстеженні виробничих і побутових умов праці працівників університету; розробляє пропозиції щодо проведення ремонту навчальних приміщень, гуртожитків, інвентаря університету; бере участь у виробленні заходів з підготовки університету до осінньо-зимового періоду; надає допомогу з організаційних питань створення товариств індивідуальних забудівників для працівників університету; бере участь в організації товариством індивідуальних забудівельників будівництва житлового будинку по вул. Лучаківського.

 

7.      Комісія соціального страхування оформляє документи на: призначення допомог відповідно до лікарняних листків; надання одноразової допомоги на поховання; надання допомоги при вагітності і пологах. Комісія соціального страхування здійснює видачу путівок на санаторно-курортне лікування, отримані від міжрайонної виконавчої дирекції м. Тернополя Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, у тому числі в дитячі оздоровчі табори для дітей працівників у літній період.

 

8.      Комісія з охорони здоров’я оформляє лікарняні листки та бере участь у наповненні та забезпеченні медикаментами аптечок структурних підрозділів, веде список диспансерно хворих та працівників-інвалідів.

 

9.      Комісія з правових питань бере участь у розробці колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку університету; надає консультації співробітникам ТНЕУ щодо правого захисту їх соціально-економічних інтересів; контролює законність скорочення посад і звільнення працівників, виконання адміністрацією законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки, перевіряє законність використання надурочних робіт; надає методично-правову допомогу членам профкому, головам профбюро, профгрупоргам; організовує навчання профспілкового активу з правових питань.Історія профспілкової діяльності ТНЕУ

Дата: 21-11-2016, 11:20

Професійна спілка працівників Тернопільського національного економічного університету створена у 1966 році з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки університету.

Професійна спілка працівників Тернопільського національного економічного університету діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та на основі Статуту профспілки працівників освіти і науки України і Положення «Про первинну профспілкову організацію працівників Тернопільського національного економічного університету».

Первинна профспілкова організація працівників ТНЕУ незалежна у своїй діяльності від органів державної влади і місцевого самоврядування, роботодавців, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна; будує відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

Профспілкову організацію Тернопільського національного економічного університету у різні історичні періоди очолювали:

•  Пастушенко Євген Степанович – 1966-1967 рр. – профспілкову організацію Тернопільського відділення фінансово-економічного факультету, а пізніше Тернопільську філію Київського інституту народного господарства;
•    Вакула Микола Романович – у 1967-1969 рр. – профспілкову організацію Тернопільської філії Київського інституту народного господарства;
•  Трилінський Іван Іванович – у 1970-1973 рр. – профспілкову організацію Тернопільської філії Київського інституту народного господарства, а згодом Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Яремчук Іван Герасимович – у 1974-1976 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Фартушняк Анатолій Кіндратович – у 1976-1977 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Боднар Теодор Іванович – у 1979-1980 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Кватира Микола Микитович – у 1980-1981 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Заячківський Адам Григорович – у 1981-1987 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Качан Євген Петрович – у 1987-1990 рр. – профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства;
•    Федорович Роман Володимирович – у 1990-1993 рр. – профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства;
•  Шинкарик Микола Іванович – у 1993-2009 рр. – профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства (1993-1994), Тернопільської академії народного господарства (1994-2005), Тернопільського державного економічного університету (2005-2006), Тернопільського національного економічного університету (2006-2009);
•  Бруханський Руслан Феоктистович – з 2009 року – профспілкову організацію Тернопільського національного економічного університету.Законодавча база

Дата: 21-11-2016, 11:20

Конституція України
 
Закон України «Про освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
 
Закон України «Про вищу освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 
Кодекс законів про працю України
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
 
Закон України «Про відпустки»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр
 
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
 
Закон України «Про охорону праці»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 
Закон України «Про колективні договори і угоди»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19
 
Закон України «Про оплату праці»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
 
Податковий кодекс України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Зразки документів

Дата: 21-11-2016, 11:20

Заява про надання матеріальної допомоги    завантажити [23 Kb] (cкачувань: 413)

 

Заява про оздоровлення на базі Свалявської філії    завантажити [26.5 Kb] (cкачувань: 119)

 

Заява про отримання санаторно-курортної путівки     завантажити [24 Kb] (cкачувань: 191)

 

Заява про прийняття у профспілку ТНЕУ    завантажити [22 Kb] (cкачувань: 201)

 

Заява про утримання членських внесків  завантажити [22.5 Kb] (cкачувань: 225)


Заява комісії соціального страхування    завантажити [26.5 Kb] (cкачувань: 257)

 

 
Статут ТНЕУ

Дата: 21-11-2016, 11:19Пропонуємо ознайомитися!

Дата: 21-11-2016, 11:18

Пропонуємо ознайомитися! ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, ознайомившись з проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що надійшов на адресу СПО від Міністерства соціальної політики України,  висловлює категоричну незгоду з його погодженням СПО з наступних причин.


До уваги студентів та викладачів ТНЕУ!

Дата: 24-06-2016, 15:03

До уваги студентів та викладачів ТНЕУ! Запрошуємо Вас на оздоровчий відпочинок до Свалявської філії Тернопільського національного економічного університету. Вас неодмінно зачарує мальовнича природа Закарпаття, захоплять цікаві екскурсії, а чисте повітря та кришталева вода додадуть сил і наснаги для подальшої роботи.


Чергова перемога професійних спілок працівників освіти і науки України

Дата: 13-05-2016, 12:44Професійний комітет працівників ТНЕУ інформує

Дата: 12-05-2016, 12:53

Професійний комітет працівників ТНЕУ інформує На виконання Програми «СПІЛЧАНИ. ЗДОРОВ’Я та ДОЗВІЛЛЯ» та з метою забезпечення якісного літнього оздоровлення дітей членів профспілки формуються дитячі відпочинкові групи ДОЦ «Юний судноремонтник» (м. Одеса, вул. Костанді, 4).


Пропонуємо ознайомитися

Дата: 18-12-2015, 17:24

Пропонуємо ознайомитисяЗвернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Голови Верховної Ради України і народних депутатів України щодо зауважень до проекту Державного бюджету України на 2016 рік.
Листи аналогічного змісту спрямовані до Комітету з питань науки і освіти ВРУ, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ВРУ, Комітету ВРУ з питань бюджету.
 
Звернення [309.78 Kb] (cкачувань: 84)


Пропонуємо ознайомитися

Дата: 1-09-2015, 12:38

Пропонуємо ознайомитися Пропонуємо Вашій увазі текст Постанови про завдання Федерації профспілок України щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в умовах реформ і європейської інтеграції України, а також із Зверненням до органів влади й об'єднань організацій роботодавців у зв'язку з реформуванням системи соціального страхування та пенсійного забезпечення.До уваги працівників ТНЕУ!

Дата: 8-07-2015, 11:58

До уваги працівників ТНЕУ! Пропонуємо Вашій увазі Звернення до органів влади й об'єднань організацій роботодавців у зв’язку з реформуванням системи соціального страхування та пенсійного забезпечення.Пропонуємо ознайомитися

Дата: 1-07-2015, 12:05

Пропонуємо ознайомитися Пропонуємо ознайомитися із змістом Трудового ультиматуму професійних спілок Кабінетові міністрів України.

 

Трудовий ультиматум.doc [267.5 Kb] (cкачувань: 96)