Бруханський Руслан Феоктистович

Посада: голова профспілкового комітету працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, член атестаційної комісії ТНЕУ, член узгоджувальної комісії ТНЕУ, член Президії Ради Тернопільської ООППОН України, Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу

Контакти:
E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352) 47-50-79

Народився 2 травня 1974 р. у м. Тернополі. В 1991 р. закінчив ЗОШ № 20 м. Тернополя, 1995 р. – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи», здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм в Тернопільській області (2005 р.). Сертифікований менеджер (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). Голова професійної спілки працівників ТНЕУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ТНЕУ (з 2009 р.). Член Ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (з 2010 р.). Член узгоджувальної комісії ТНЕУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Член науково-методичної комісії ТНЕУ з спеціальності «Облік і оподаткування» (з 2013 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professional accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ТНЕУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член Президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Голова державної екзаменаційної комісії (2007-2009 рр., 2015-2017 рр.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.). Член редакційної колегії Українського журналу прикладної економіки (з 2016 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2016 р.). Рецензент міжнародного наукового журналу «Journal of Management and Training for Industries», Японія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «The genesis of genius», Швейцарія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Business Strategies», Greenwich University, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Quantitative Methods», University of Management and Technology, Пакистан (з 2017 р.). Академік Академії економічних наук України (з 2016 р.). Професор (з 2017 р.). Академічне стажування у закладах освіти Європейського союзу (2017 р.). Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України (2016).
Протягом професійної діяльності відзначений 39 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів.
Нагороджений медаллю «За гідність і патріотизм» (2015 р.), орденом «За розбудову України» (2016 р.), нагрудним знаком «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» (2016 р.). Указом Президента України № 338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 162 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, 93 навчально-методичних праць. Отримано 3 патенти на винаходи.

Персонал профспілкового комітету

Ніпіаліді Людмила Іванівна

Посада: заступник голови профкому, голова комісії з питань організаційної та інформаційної роботи

Контакти:
Телефон: 11-451
E-mail: ludmylanip[at]tneu.edu.ua

Мусял Мирослава Миронівна

Посада: бухгалтер профкому

Контакти:
Телефон: 11-135
E-mail: mir_musyal[at]ukr.net

Труфанова Людмила Михайлівна

 Посада:голова комісії з правових питань

Контакти:
Телефон: 11-194
E-mail: l.trufanova[at]tneu.edu.ua

Хорунжак Надія Михайлівна

Посада: голова комісії з охорони здоров'я, заступник голови комісії соціального страхування

Контакти:
Телефон: 12-306
E-mail: n.khorunzhak[at]tneu.edu.ua

Лазарович Микола Васильович

Посада:голова культурно-масової комісії

Контакти:
Телефон: 12-205
E-mail: lazar-m[at]ukr.net

Маляр Едуард Імрейович

Посада: голова спортивно-масової комісії

Контакти:
Телефон: 10-261
E-mail: Malyar_d[at]yahoo.com

Шпінталь Руслана Іванівна

Посада: голова комісії по охороні праці і техніці безпеки

Контакти:
Телефон: 10-156
E-mail: ruslana_shpintal[at]ukr.net

Гевко Роман Богданович

Посада: голова житлово-побутової комісії

Контакти:
Телефон: 12-425
E-mail: r.heo[at]tneu.edu.ua

Мазур Володимир Степанович

Посада:голова комісії громадського контролю

Контакти:
Телефон: 11-113
E-mail: mazur_volodymyr[at]ukr.net

Чайковський Ярослав Іванович

Посада: заступник голови житлово-побутової комісії

Контакти:
Телефон: 11-451
E-mail: slavik66[at]tneu.edu.ua

Рендович Петро Михайлович

Посада: член житлово-побутової комісії

Контакти:
Телефон: 11-139
E-mail: rendovych[at]meta.ua

Паздрій Ігор Ростиславович

Посада: член комісії громадського контролю

Контакти:
Телефон: 16-127#
E-mail: pir[at]tneu.edu.ua

Бабій Петро Степанович

Посада: член комісії з охорони здоров’я

Контакти:
Телефон: 13-296
E-mail: epik[at]tneu.edu.ua

Августин Руслан Ростиславович

Посада: член комісії з питань організаційної та інформаційної роботи

Контакти:
Телефон: 10-054
E-mail: Avgustyn[at]ukr.net