Професійна спілка працівників тернопільського національного економічного університету

 

Бруханський Руслан Феоктистович
 
Посада: голова профспілкового комітету працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, член атестаційної комісії ТНЕУ, член узгоджувальної комісії ТНЕУ, член Президії Ради Тернопільської ООППОН України, Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу
E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352) 47-50-79

 
Народився 2 травня 1974 р. у м. Тернополі. В 1991 р. закінчив ЗОШ № 20 м. Тернополя, 1995 р. – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи», здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм в Тернопільській області (2005 р.). Сертифікований менеджер (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). Голова професійної спілки працівників ТНЕУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ТНЕУ (з 2009 р.). Член Ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (з 2010 р.). Член узгоджувальної комісії ТНЕУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Член науково-методичної комісії ТНЕУ з спеціальності «Облік і оподаткування» (з 2013 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professional accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ТНЕУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член Президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Голова державної екзаменаційної комісії (2007-2009 рр., 2015-2017 рр.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.). Член редакційної колегії Українського журналу прикладної економіки (з 2016 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2016 р.). Рецензент міжнародного наукового журналу «Journal of Management and Training for Industries», Японія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «The genesis of genius», Швейцарія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Business Strategies», Greenwich University, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Quantitative Methods», University of Management and Technology, Пакистан (з 2017 р.). Академік Академії економічних наук України (з 2016 р.). Професор (з 2017 р.). Академічне стажування у закладах освіти Європейського союзу (2017 р.). Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України (2016).
Протягом професійної діяльності відзначений 39 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів.
Нагороджений медаллю «За гідність і патріотизм» (2015 р.), орденом «За розбудову України» (2016 р.), нагрудним знаком «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» (2016 р.). Указом Президента України № 338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 162 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, 93 навчально-методичних праць. Отримано 3 патенти на винаходи.


Склад профкому працівниківКомісії

З метою належного виконання функцій і повноважень, покладених на профспілковий комітет, створено спеціальні комісії з чітко визначеними напрямами дій:

1.      Комісія громадського контролю організовує постійний нагляд за роботою їдалень і буфетів ТНЕУ, зокрема, перевіряє дотримання правил збереження продуктів та норм громадського і дієтичного харчування. На засіданнях члени комісії розглядають питання щодо стану роботи підприємств громадського та дієтичного харчування в Університеті: стан оформлення вітрин; норми відпуску товарів і продуктів; контроль за правильністю використання ваговимірювальних приладів і касових апаратів; відпуск товарів і вартість розрахунку за відпущені товари; контроль за правильністю ведення книги скарг і пропозицій; дотримання режиму роботи; результати перевірки роботи підприємств громадського і дієтичного харчування. Комісія перевіряє також своєчасність усунення виявлених недоліків. В ТНЕУ функціонує їдальня, в кожному корпусі є буфет.

 

2.      Спортивно-масова комісія постійно проводить Спартакіади ТНЕУ серед професорсько-викладацького колективу та адміністративно-допоміжного персоналу (зокрема, відкриту першість університету з шахів, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, силових видів спорту). Команда університету з ігрових видів спорту щорічно бере участь в обласній спартакіаді з ігрових видів спорту між працівниками вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, присвяченої Дню працівників освіти. Команда університету є переможцем та призером цих змагань. Для оздоровлення працівників університету створені тренажерні зали.

 

3.     Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи готує план роботи профспілкового комітету, матеріали і документи до засідання профкому; контролює виконання планів роботи комісій профкому; проводить роботу з мотивації профспілкового членства; організовує проведення звітно-виборної кампанії в профспілковій організації, забезпечує участь у ній членів профкому та профспілки; підводить підсумки проведення звітно-виборної кампанії, контролює реалізацію заходів щодо усунення недоліків у роботі профкому за результатами отриманих зауважень і пропозицій; здійснює діяльність, спрямовану на організацію оздоровлення працівників університету та їхніх дітей; співпрацює з адміністрацією щодо підготовки Новорічних і Різдвяних свят для дітей працівників університету; веде облік ювілярів ТНЕУ для оформлення святкових привітань.

 

4.      Комісія з охорони праці і техніки безпеки: контролює виконання заходів щодо підготовки приміщень університету до осінньо-зимового періоду; розробляє пропозиції щодо забезпечення підрозділів університету засобами пожежогасіння та медикаментами; контролює своєчасне забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; бере участь в проведенні атестації робочих місць; здійснює систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил у приміщеннях та на робочих місцях; бере участь у щорічних комплексних обстеженнях стану охорони праці та протипожежної безпеки в університеті; перевіряє дотримання в кожному підрозділі університету умов праці працівників.

 

5.      Культурно-масова комісія: бере участь у проведенні культурно-масових заходів, що відбуваються в університеті, зокрема Новорічних свят; організовує екскурсійні поїздки; систематично сприяє колективним відвідуванням культурно-освітніх закладів: Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, палацу культури "Березіль”, філармонії, кінотеатру.

 

6.      Житлово-побутова комісія: проводить обстеження житлових умов працівників (заявників) та складає відповідні акти; оформляє документи, необхідні для встановлення на квартирну чергу та отримання ордера на квартиру; бере участь в обстеженні виробничих і побутових умов праці працівників університету; розробляє пропозиції щодо проведення ремонту навчальних приміщень, гуртожитків, інвентаря університету; бере участь у виробленні заходів з підготовки університету до осінньо-зимового періоду; надає допомогу з організаційних питань створення товариств індивідуальних забудівників для працівників університету; бере участь в організації товариством індивідуальних забудівельників будівництва житлового будинку по вул. Лучаківського.

 

7.      Комісія соціального страхування оформляє документи на: призначення допомог відповідно до лікарняних листків; надання одноразової допомоги на поховання; надання допомоги при вагітності і пологах. Комісія соціального страхування здійснює видачу путівок на санаторно-курортне лікування, отримані від міжрайонної виконавчої дирекції м. Тернополя Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, у тому числі в дитячі оздоровчі табори для дітей працівників у літній період.

 

8.      Комісія з охорони здоров’я оформляє лікарняні листки та бере участь у наповненні та забезпеченні медикаментами аптечок структурних підрозділів, веде список диспансерно хворих та працівників-інвалідів.

 

9.      Комісія з правових питань бере участь у розробці колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку університету; надає консультації співробітникам ТНЕУ щодо правого захисту їх соціально-економічних інтересів; контролює законність скорочення посад і звільнення працівників, виконання адміністрацією законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки, перевіряє законність використання надурочних робіт; надає методично-правову допомогу членам профкому, головам профбюро, профгрупоргам; організовує навчання профспілкового активу з правових питань.Історія профспілкової діяльності ТНЕУ

Професійна спілка працівників Тернопільського національного економічного університету створена у 1966 році з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки університету.

Професійна спілка працівників Тернопільського національного економічного університету діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та на основі Статуту профспілки працівників освіти і науки України і Положення «Про первинну профспілкову організацію працівників Тернопільського національного економічного університету».

Первинна профспілкова організація працівників ТНЕУ незалежна у своїй діяльності від органів державної влади і місцевого самоврядування, роботодавців, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна; будує відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

Профспілкову організацію Тернопільського національного економічного університету у різні історичні періоди очолювали:

•  Пастушенко Євген Степанович – 1966-1967 рр. – профспілкову організацію Тернопільського відділення фінансово-економічного факультету, а пізніше Тернопільську філію Київського інституту народного господарства;
•    Вакула Микола Романович – у 1967-1969 рр. – профспілкову організацію Тернопільської філії Київського інституту народного господарства;
•  Трилінський Іван Іванович – у 1970-1973 рр. – профспілкову організацію Тернопільської філії Київського інституту народного господарства, а згодом Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Яремчук Іван Герасимович – у 1974-1976 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Фартушняк Анатолій Кіндратович – у 1976-1977 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Боднар Теодор Іванович – у 1979-1980 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Кватира Микола Микитович – у 1980-1981 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Заячківський Адам Григорович – у 1981-1987 рр. – профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;
•    Качан Євген Петрович – у 1987-1990 рр. – профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства;
•    Федорович Роман Володимирович – у 1990-1993 рр. – профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства;
•  Шинкарик Микола Іванович – у 1993-2009 рр. – профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства (1993-1994), Тернопільської академії народного господарства (1994-2005), Тернопільського державного економічного університету (2005-2006), Тернопільського національного економічного університету (2006-2009);
•  Бруханський Руслан Феоктистович – з 2009 року – профспілкову організацію Тернопільського національного економічного університету.Законодавча база

Конституція України

 
Закон України «Про освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
 
Закон України «Про вищу освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 
Кодекс законів про працю України
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
 
Закон України «Про відпустки»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр
 
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
 
Закон України «Про охорону праці»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 
Закон України «Про колективні договори і угоди»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19
 
Закон України «Про оплату праці»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
 
Податковий кодекс України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17Зразки документів

Заява про надання матеріальної допомоги    завантажити [23 Kb] (завантажень: 541)

 

Заява про оздоровлення на базі Свалявської філії    завантажити [26.5 Kb] (завантажень: 180)

 

Заява про отримання санаторно-курортної путівки     завантажити [24 Kb] (завантажень: 258)

 

Заява про прийняття у профспілку ТНЕУ    завантажити [22 Kb] (завантажень: 250)

 

Заява про утримання членських внесків  завантажити [22.5 Kb] (завантажень: 277)

 

Заява комісії соціального страхування    завантажити [26.5 Kb] (завантажень: 305)

 

 

 Професійна спілка працівників ТНЕУ інформує

 Профспілка працівників освіти і науки України отримала від Міністерства освіти і науки України відповідь на звернення щодо підвищення з 1 вересня 2018 року посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічних працівників (лист ЦК ППОНУ від 05.09.2018 № 02-5/495).


Про підтримку МОН України профспілкової позиції щодо підвищення зарплат освітян [80.5 Kb] (завантажень: 13)

Про надання відповіді [154.85 Kb] (завантажень: 11)  Професійна спілка працівників ТНЕУ інформує!

 На засіданні президії Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, яке відбулося 14 вересня 2018 року, прийнято звернення до Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсмана щодо необхідності ліквідації дискримінації в оплаті праці педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, та підвищення її розміру з 01.09.2018 року.


Звернення [54.5 Kb] (завантажень: 12)  Профспілка працівників освіти і науки України наполягає на підвищенні заробітної плати

 Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України спрямував звернення до Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України з приводу необхідності підвищення розмірів посадових окладів і ставок заробітної плати науково-педагогічних працівників вищої освіти та педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти.Професійна спілка працівників ТНЕУ інформує

 Професійна спілка працівників Тернопільського національного економічного університету пропонує ознайомилися з Постановою «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України», а також з Роз’ясненням  щодо лікування застрахованих осіб в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.


Професійна спілка працівників ТНЕУ інформує!

Повідомляємо, що діє новий порядок направлення застрахованих осіб на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів за кошти фонду соціального страхування України.


Пропонуємо ознайомитися!

 Пропонуємо Вашій увазі лист Міністерства соціальної політики України стосовно того, що Департамент державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України розглянув звернення Профспілки працівників освіти і науки України щодо порядку призначення житлової субсидії.


Про солідарний спротив профспілок наступу на права людини праці в умовах реформ

Професійна спілка працівників ТНЕУ пропонує Вашій увазі Постанову президії Федерації професійних спілок України "Про Солідарний спротив профспілок наступу на права праці в умовах реформ".
 
Постанова [1.18 Mb] (завантажень: 33)


Професійна спілка працівників ТНЕУ інформує

 Пропонуємо Вашій увазі дислокацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Тернопільської області на літній період 2017 року. 
 
Дислокація [56 Kb] (завантажень: 121)


Професійна спілка працівників ТНЕУ інформує

 На виконання Програми «СПІЛЧАНИ. ЗДОРОВ’Я та ДОЗВІЛЛЯ» пропонуються путівки у санаторій «АВАНГАРД» (м.Немирів Вінницької  обл.).