Завідувач кафедри цивільного права і процесу

Посада : завідувач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання : доцент
RESEARCHER ID: H-8745-2017


Контакти:
Е-mail: ivan@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-224
Кабінет: 319
Коло наукових інтересів : цивільне право, договірне право, корпоративне право, житлове право
  
Народився 04 липня 1968 року у місті Підгайці Тернопільської області. У 1992 році успішно закінчив Державний педагогічний університет у місті Тернополі, а у 2002 році – спецправничий факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка.
   У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
  Працював на посаді заступника декана юридичного факультету ТНЕУ в період з 2013-2014 р.р.
Калаур І. Р. - учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, автор понад 70 наукових праць.    Веде активну наукову діяльність на тематику цивільного права та корпоративного права.
  У 2015 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
  Серед професорсько-викладацького колективу користується авторитетом та повагою.
  З 2015 році займає посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу.
Наукові праці:
1. Договірні зобов’язання з передання майна в користування : проблеми теорії та практики : Монографія / І. Р. Калаур. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014.– 480 с.
2. Правовая природа прав нанимателя в контекстегражданскогозаконодательстваУкраины и наукегражданского права [Текс] / І. Р. Калаур // LegeasiViata. Аugust. – 2014. – С.– 69-74.
3. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму(оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання [Текс] / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики: науково-практичний журнал / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – 2014. – Випуск 16. – С. 122-126.
4. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Текс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. – 2014 – С. 116 -119.
5. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування [Текс] / І. Р. Калаур // Міжнародний журнал «Право і суспільство» за ред. д.-раюрид. наук. Васильєвої В.А. – Випуск 1. – Івано-Франківськ: Фоліант. – 2015. – С. 90-101.

Кафедра цивільного права та процесу

 З метою вивчення галузей приватного права та законодавства і для належного забезпечення інтересів приватної особи та їх захисту, у відповідності із постановою Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (протокол №4 від 25 лютого 1998 року) було створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету, до якого віднести кафедру цивільного та трудового права. Завідуючим було призначено кандидата юридичних наук доцента Іванчука Мирослава Васильовича (наказ № 71 від 19 березня 1998 року).

Згідно з навчальним планом на кафедру цивільного і трудового права покладено забезпечення викладання наступних дисциплін: “Цивільне та сімейне право”, “Трудове право”, “Цивільний процес”, “Адвокатура України”, “Нотаріат в Україні”, “Право соціального забезпечення”, “Екологічне право”, “Житлове право”, “Аграрне право”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”.

Викладання  дисциплін  здійснювали висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики: кандидат юридичних наук, доцент Іванчук Мирослав Васильович, Заслужені юристи України: Тиханська Тетяна Василівна, Дуда Поліна Миколаївна; адвокат  Дерех Надія Володимирівна; молоді викладачі: Дуда Олександр Ігорович, Григоровська Любов Василівна, Слома Валентина Миколаївна, Василевич Ольга Олексіївна.

З 1січня 2006 р. (наказ № 94 від 19 жовтня 2005 року) в зв’язку з реорганізацією Юридичного факультету ТДЕУ, кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра стала випусковою кафедрою за цивільно-правовою спеціальністю.

Кафедра забезпечувала викладання таких базових юридичних дисциплін: “Цивільне право”, “Трудове право”, “Аграрне право”, “Екологічне право”, “Сімейне право”, “Цивільний процес”, “Житлове право”, “Право соціального забезпечення”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”; а також спеціальних курсів: “Медичне право”, “Складання цивільно-правових документів”, “Цивільно-правове регулювання банківської діяльності”, “Спадкове право”.

Забезпечували викладення зазначених дисциплін: Іванчук Мирослав Васильович (завідувач кафедрою), Калаур Іван Романович, Николайчук Любов Михайлівна; шість старших викладачів: Дерех Надія Володимирівна, Процик Василь Мирославович, Слома Валентина Миколаївна, Стадник Богдана Михайлівна, Тиханська Тетяна Василівна, Чегодар Оксана Михайлівна;  викладач-стажист Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна. Викладацький склад кафедри бере активну участь у щорічних конференціях, які проходять на Юридичному факультеті ТДЕУ на тему: “Формування правової держави в Україні: проблеми й перспективи” та у Всеукраїнських наукових конференціях.

Згодом, відповідно до наказу №27-к від 22 січня 2007 року кафедру цивільного права і процесу очолив кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович.

Відповідно до наказу №461-к від 26 листопада 2009 року кафедру цивільного права і процесу очолила кандидат юридичних наук Слома Валентина Миколаївна.

 

На сьогоднішній день до колективу кафедри входять : 2 доктора юридичних наук – Калаур І. Р., Галай А.О., 9 кандидатів юридичних наук —  Слома В. М., Паславська О. Я., Лукасевич – Крутник І. С., Бутрин – Бока Н. С., Гнатів О. Б., Гелецька  І. О., Зигрій О.В., Стефанчук М. М., Микитин В. І., викладачі – Труфанова Ю. В., Боднарчук І. В., Паращук Л. Г., Фрончко В.В.

Щорічно працівники кафедри нагороджуються грамотами та подяками з нагоди професійного свята Дня юриста. Крім того, є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, авторами наукових та навчально-методичних праць.

Викладачі сумлінно готують майбутніх юристів у стінах факультету, передаючи їм власний досвід та знання. Незважаючи на навчальний процес, завжди знаходять час на дозвільну роботу із студентами.


Офіційний сайт кафедри http://cpp.tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив

Галай Андрій Олександрович

Посада: професор кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: H-5203-2017


Контакти:
Е-mail: andrii.galai@gmail.com 
Зовнішній телефон: 25 – 29 – 45
Кабінет: 318


Слома Валентина Миколаївна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9582-1236
RESEARCHER ID: H-5203-2017


Контакти:
Е-mail: v.sloma@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 0352 - 252945
Кабінет: 320

Бутрин - Бока Наталія Степанівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3684-7177
RESEARCHER ID: J-3459-2017


Контакти:
Е-mail:n.butryn@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Гнатів Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0119-3508
RESEARCHER ID: H-6495-2017


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Микитин Віталій Ігорович

Посада: старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : кандидат юридичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-2087-6945
RESEARCHER ID: J-7130-2017


Контакти:
Е-mail: mykytynvi@gmail.com
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Боднарчук Ігор Володимиович

Посада:викладач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь :
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Труфанова Юлія Владиславівна

Посада:викладач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь :
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Зигрій Ольга Володимирівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-7092-5306
RESEARCHER ID: H-6619-2017


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Паращук Лілія Георгіївна

Посада:старший лаборант кафедри цивільного права і процесу
 
Контакти:
Е-mail:l.parashchuk@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318