ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
 Калаур Іван Романович
Посада : завідувач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання : доцент
Коло наукових інтересів : цивільне право, договірне право, корпоративне право, житлове право
 

http://orcid.org/0000-0003-2829-9342
http://www.researcherid.com/rid/H-8745-2017

   Народився 04 липня 1968 року у місті Підгайці Тернопільської області. У 1992 році успішно закінчив Державний педагогічний університет у місті Тернополі, а у 2002 році – спецправничий факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка.
   У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
  Працював на посаді заступника декана юридичного факультету ТНЕУ в період з 2013-2014 р.р.
Калаур І. Р. - учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, автор понад 70 наукових праць.    Веде активну наукову діяльність на тематику цивільного права та корпоративного права.
  У 2015 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
  Серед професорсько-викладацького колективу користується авторитетом та повагою.
  З 2015 році займає посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу.

Кафедра цивільного права та процесу

Кафедра цивільного права  та процесу 

З метою вивчення галузей права, які регулюють та охороняють гарантовані Конституцією України майнові та особисті немайнові права фізичних і юридичних осіб, 5 травня 1998 року в Юридичному інституті Тернопільської академії народного господарства було створено кафедру цивільного і трудового права. З 1 січня 2006 року у зв’язку з реорганізацією юридичного факультету кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу.

 

Кафедра є випусковою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (цивільно-правова спеціалізація).

 

Основні напрямки роботи кафедри:

• навчально-методична робота;

• науково-дослідна робота;

• організаційно-методична робота;

• робота з виховання студентів;

• громадська робота.

 

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Офіційний сайт кафедри http://cpp.tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив

Калаур Іван Романович

Калаур Іван РомановичПосада: завідувач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: цивільний процес, корпоративне право, цивільне право, житлове право
 
Електронна пошта: ivan@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-224
Кабінет: 319

Слома Валентина Миколаївна

Слома Валентина МиколаївнаПосада:доцент кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: трудове право, право соціального забезпечення, спадкове право. правове регулювання виконання договірних зобов'язань
 
Електронна пошта: v.sloma@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 0352 - 252945
Кабінет: 320

Бутрин - Бока Наталія Степанівна

Бутрин - Бока Наталія Степанівна Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів : право, цивільний процес, корпоративне право.
 
Електронна пошта: n.butryn@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Гнатів Оксана Богданівна

Гнатів Оксана Богданівна Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: цивільне право. договірне право. складання цивільних процесуальних документів
 
Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Микитин Віталій Ігорович

Микитин Віталій Ігорович Посада: старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : кандидат юридичних наук

 
Коло наукових інтересів : цивільне право. право соціального забезпечення
 
Електронна пошта: v.mykytyn@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Боднарчук Ігор Володимиович

Боднарчук Ігор Володимиович Посада:викладач кафедри цивільного права і процесу
 
Коло наукових інтересів: цивільне право. трудове право
 
Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Труфанова Юлія Владиславівна

Труфанова Юлія Владиславівна Посада:викладач кафедри цивільного права і процесу
 
Коло наукових інтересів: цивільне право. трудове право
 
Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Шкварок Лідія Володимирівна

Шкварок Лідія Володимирівна Посада:викладач кафедри цивільного права і процесу
 
Коло наукових інтересів : сімейне право
 
Електронна пошта: l.shkvarok@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Паращук Лілія Георгіївна

Паращук Лілія Георгіївна Посада:старший лаборант кафедри цивільного права і процесу
 
Електронна пошта: l.parashchuk@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Зигрій Ольга Володимирівна

Зигрій Ольга Володимирівна Посада : доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : кандидат економічних наук
 
Коло наукових інтересів : земельне право, аграрне право
 
Електронна пошта :
Зовнішній телефон : 252945
Кабінет : 318
 
 

Галай Андрій Олександрович

Галай Андрій Олександрович Посада: професор кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських організацій, наукове супроводження юридичної освіти, пенітенціарні науки.
 
Електронна пошта:andrii.galai@gmail.com 
 
Зовнішній телефон: 25 – 29 – 45
Кабінет: 318