Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Кравчук Микола Володимирович

 

Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету.

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; правове регулювання будівництва і діяльності Збройних Сил України; розвиток держави і права в Україні на початку ХХ ст.; порівняльне правознавство (компаративістика); проблеми впровадження юридичної клінічної освіти в навчальний процес в Україні.

 

Автор понад 160 наукових праць, з них: одна монографія, 16 навчальних посібників (6 навчальних посібників з теорії держави і права, проблем теорії держави і права з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), 24 навчально-методичних посібники. У Львівському національному університеті ім. І.Франка підготував дисертацію на тему: "Організаційно-правові основи будівництва держполітохорони ДСР у 1917-1922 рр.” на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” і у 1989 році в Інституті держави і права ім. В. Корецького її захистив. У 1996 році в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Німеччина) здобув науковий ступень доктора права, захистивши дисертацію на тему: "Правові основи будівництва Збройних Сил на території України в 1914–1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження” (спеціальність 12.00.01). Крім того, закінчив Київське вище танко-інженерне училище (1974р.) та академію Бронетанкових військ ім. Р. Малиновського (м. Москва, 1988 р.). Полковник Збройних Сил України.
 
Працює над завершенням докторської дисертації.


Понад 20 років (з перервами) очолює загальнотеоретичні юридичні кафедри (ІФДТУНГ, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, ТАНГ, ТДЕУ, ТНЕУ). З 30 березня 2007 року очолює кафедру теорії та історії держави і права ТНЕУ. Організатор і головний редактор наукового видання (опубліковано п’ять номерів збірника наукових праць "Актуальні проблеми правознавства”).

 

Організатор і керівник Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "Аквітас”, Тернопільської юридичної клініки (2006-2010 рр.), адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів (член ради адвокатів Тернопільського регіону).

 Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права

 

Мета створення двох загальнотеоретичних юридичних кафедр передбачала поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ. Ці організаційні зміни у складі юридичного інституту були виправдані і зумовлені розвитком суспільно-політичних процесів в Україні. Формування правової системи України вимагало теоретичного обґрунтування нових концептів, підходів, визначення і суттєвої переоцінки державно-правових явищ. Таке завдання в першу чергу було покладене на загальнотеоретичну юридичну науку. Масштабність державо- та правотворчих процесів в Україні виділяло загальнотеоретичну підготовку майбутніх юристів, як домінуючий напрямок у підвищенні їхнього професійного рівня.

 

За вісім років функціонування двох загальнотеоретичних кафедр проведена суттєва робота з підготовки юристів. Було видано більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів. Зокрема, кафедрою теорії держави і права було розроблено вісім навчальних курсів (теорія держави і права, юридична деонтологія, історія політичної та правової думки України, історія вчень про державу і право, філософія права, громадянське суспільство, соціологія права, канонічне право), організовано та видано п’ять номерів наукового видання "Актуальні проблеми правознавства”. Під керівництвом завідувача кафедри підготовлено науковців вищої кваліфікації, двох кандидатів юридичних наук, організована Тернопільська міська громадська організація "Аквітас” та Тернопільська юридична клініка (2006-2010 рр.), яка успішно функціонувала і команда якої на Загальнонаціональній .олімпіаді з консультування здобула друге місце.

 

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії були об’єднанні в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права.

 
Офіційний сайт кафедри: tidp.tneu.edu.ua
Електронна пошта кафедри: kafedra203@ukr.net

 


Інформація про відвідуваність занять студентами першого курсу спеціальності "Правознавство" тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV7jDPN7IrOJ5rN5cEgi3RCBynctGjE-lJN9NE7eI/edit#gid=523479658

 

Професорсько-викладацький колектив

Кравчук Микола Володимирович

Кравчук Микола Володимирович
Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету.
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; правове регулювання будівництва і діяльності Збройних Сил України; розвиток держави і права в Україні на початку ХХ ст.; порівняльне правознавство (компаративістика); проблеми впровадження юридичної клінічної освіти в навчальний процес в Україні.
 
Електронна пошта: m.kravchuk@tneu.edu.ua  
Телефон: 25-14-36 (внутрішній 15-207), 25-08-46.
Кабінет: 205
 
Лекційні курси:
Теорія держави і права; Проблеми теорії держави і права


Баран Анжеліка Володимирівна

Баран Анжеліка Володимирівна
 
Посада: доцент
 
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: історія держави і права ХІХ - початку ХХ ст., історія парламентаризму.
 
Електронна пошта: a.baran@tneu.edu.ua 
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Грубінко Андрій Васильович

Грубінко Андрій Васильович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: всесвітня історія (новітня історія країн Західної Європи); міжнародні відносини (проблеми європейської інтеграції), історико-правові проблеми зовнішньої політики України і зарубіжних країн на рубежі ХХ і ХХІ століть; методолія викладання історико-правових дисциплін у підготовці юристів.
 
Електронна пошта: a.hrubinko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Кравчук Валентина Миколаївна

Кравчук Валентина Миколаївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: громадські об’єднання, громадськість, громадянське суспільство, захист прав і свобод людини, філософська концепція правового простору.
 
Електронна пошта: v.kravchuk@tneu.edu.ua 
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203

Подковенко Тетяна Олександрівна

Подковенко Тетяна Олександрівна
Посада: доцент
 
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: політико–правові ідеї і концепти, проблеми розвитку держави і права, захист прав і свобод людини, проблеми правового регулювання суспільних відносин в Україні.
 
Електронна пошта: t.podkovenko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Ухач Василь Зіновійович

Ухач Василь Зіновійович
Посада: доцент
 
 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: актуальні проблеми українського державотворення, історія українського права, національно-визвольна боротьба в Україні 20 – 50 –х років ХХ ст.
 
Електронна пошта: v.ukhach@tneu.edu.ua  
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 204
 
Ковальчук Тетяна Олегівна

Ковальчук Тетяна Олегівна

Посада: викладач

 

Лекційні курси: «Теорія держави і права» (англ), «Історія держави і права зарубіжних країн» (англ); «Римське право» (англ); «Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів» (англ). 

 

У 2013 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство» та Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Переклад». У 2014 році закінчила Школу польського та європейського права. З 2013 року працювала в Тернопільському міському відділі УМВС України в Тернопільській області. 2015-2016 рр. – перекладач під час міжнародних військових навчань (Міжнародний Центр Миротворчості та безпеки, м. Яворів).

 


Галашин Ірина Михайлівна

Галашин Ірина Михайлівна
Посада: старший лаборант
 
Електронна пошта: kafedra203@ukr.net
Телефон: 25-36-14, 15-232 (внутрішній)
Кабінет: 203