Про факультет-програму

Про факультет-програму Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина

 
запрошує на навчання
за спеціальністю 051 Економіка
освітня програма Міжнародна економіка (німецькомовна програма з Дрезденським технічним університетом)
 
 
Перелік предметів ЗНО, з яких прийматимуться сертифікати:
 
українська мова і література;
історія України
іноземна мова або географія
 
 
Навчання на Українсько-німецькій факультет-програмі – вдалий початок для професійного та особистісного розвитку, запорука конкурентоспроможності на ринку праці, успіх і кар’єрне зростання.
 
Навчання на Українсько-німецькій факультет-програмі дає можливість отримати
такі документи про освіту:

дипломи бакалавра та магістра Тернопільського національного економічного університету;
сертифікат участі в Інтегрованій програмі навчання з результатами вивчення фахових дисциплін німецькою мовою;
сертифікат про проходження практики на українських чи німецьких фірмах;
диплом магістра Дрезденського технічного університету;
сертифікати чи дипломи інших навчальних закладів Німеччини та Австрії;
додаток до диплому із переліком навчальних дисциплін, викладання яких проводилося німецькою мовою в ТНЕУ; дисциплін, які вивчалися у Дрезденському технічному університеті та дисциплін, які викладалися лекторами Дрезденського технічного університету німецькою мовою в ТНЕУ.
 
Ми робимо все для того, щоб наші випускники досягали успіху, зростали професійно, здобували визнання міжнародної спільноти, своїм професіоналізмом сприяли піднесенню іміджу Української держави в світі!
 
 
Українсько-німецька факультет-програма пропонує:
 
навчання за державним замовленням або на контрактній основі;
можливість паралельного навчання за іншими напрямами підготовки та спеціальностями в ТНЕУ;
інтенсивне вивчення німецької й англійської мов з початкового рівня та викладання окремих дисциплін професійної підготовки іноземними мовами;
можливість вибору німецької мови в якості першої іноземної мови, що дає можливість навчатись за Інтегрованими навчальними планами, допомога німецьких туторів в опануванні навичок спілкування;
поглиблення знань іноземної мови у літніх мовних школах Німеччини та Австрії;
високий рівень підготовки елітних кадрів з міжнародної економіки. Навчання на факультеті здійснюється за вдосконаленими навчальними планами із врахуванням досвіду університетів-партнерів, поєднуючи переваги європейської та української систем підготовки фахівців;
хороші шанси проходження виробничої практики та переддипломного стажування на спільних українсько-німецьких підприємствах, у фінансово-кредитних установах тощо;
мобільність студентів (наші студенти мають можливість навчатися і проходити зарубіжне стажування в університетах Німеччини та Австрії; викладання на факультет-програмі частково проводиться професорсько-викладацьким складом Технічного університету м. Дрезден);
міжнародне співробітництво (партнерами факультет-програми є: економічний факультет Дрезденського технічного університету; Дортмундський університет прикладних наук; Німецька служба академічних обмінів (DAAD); Посольство Німеччини в Україні; громадські організації та представництва фондів Німеччини в Україні);
цікаве й різнопланове навчання (наші студенти займаються в сучасних інтерактивних аудиторіях, користуються цінним бібліотечним фондом, демонструють творчі і спортивні досягнення).
 
На кожному життєвому кроці важливо робити правильний вибір – щоб потім не шкодувати. Зробіть осмислений крок, закладіть міцний фундамент для майбутніх звершень.
 
Пам’ятайте, Ваше майбутнє формується сьогодні!

 


Наші партнери
Угодами про співпрацю Тернопільського національного економічного університету з іншими навчальними закладами передбачається обмін студентами і викладачами, навчально-методичними планами, програмами та науковою літературою, проведення спільних дослідницьких проектів, науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, міжнародних тижнів, «круглих столів» тощо.
На даний час факультет-програма співпрацює з такими університетами та організаціями:
Дрезденський технічний університет (ДТУ), Німеччина
Університет прикладних наук, м. Дортмунд, Німеччина
Німецька академічна служба обмінів (DAAD), м. Бонн, Німеччина
Австрійська служба академічних обмінів (OEAD), м. Відень, Австрія

 

Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden, скор. TUD) — один з найбільших вищих навчальних закладів Дрездена і Саксонії. За кількістю студентів Дрезденський технічний університет посідає перше місце серед технічних університетів Німеччини. У ньому навчається близько 35 000 студентів і працює понад 4000 співробітників. Вищий технічний навчальний заклад існує в Дрездені під різними назвами вже більше двохсот років, а свою сучасну назву Дрезденський технічний університет отримав в 1961 році. Це один з найстаріших технічних вищих навчальних закладів Німеччини. Дрезденський технічний університет входить в об'єднання найбільших технічних ВНЗ Німеччини. У Дрезденському технічному університеті навчання проводиться на наступних факультетах: математики і природничих наук, філософському факультеті, факультеті філології, літератури та культури, економічний факультеті та інших. tu-dresden.de

 

Дортмундський університет прикладних наук (Fachhochschule Dortmund) належить до одного з найбільших університетів у Федеративній землі Північний Рейн-Вестфалія. У вищому навчальному закладі навчається більше 13 000 студентів і працюють 221 професор, 416 викладачів та 176 наукових та художніх працівників. Навчальний заклад був заснований у 1890 році під назвою «Дортмундська королівська машинобудівельна школа». Вже з 1893 року в навчальному закладі діють три відділення:
•Королівський технічний коледж машинобудування;
•Королівська реміснича школа для механіків, слюсарів і ковалів;
•Вечірні та недільні курси з фахових занятть (вечірня школа)
З 1904 року в навчальному закладі існує відділення архітектури та дизайну. У1972 році Дортмундський університет прикладних наук отримав свою сучасну назву. У цей період в університеті навчалися 2800 студентів. У Дортмундському університеті прикладних наук навчання проводиться на наступних факультетах: архітектури та дизайну, електротехніки та машинобудування, економічному факультеті та інших. www.fh-dortmund.de

 

Німецька служба академічних обмінів (нім. Deutscher Akademischer Austauschdienst, скор. DAAD) — це німецька суспільна організація з підтримки міжнародних академічних обмінів. Організація займається обміном наукових працівників та студентів. Головний офіс DAAD знаходиться в м. Бонн (Німеччина). Організація має також близько 15 регіональних офісів, які служать для інформації про навчальні програми в Німеччині. Головним завданням діяльності DAAD є підтримка молодого покоління в Німеччині та закордоном в галузі науки і культури, економіки та політики, а також підвищення інтернаціональності і престижності вищих навчальних закладів Німеччини, підтримка германістики, німецької мови, літератури та країнознавства Німеччини у ВНЗ інших держав. DAAD надає стипендії практично всім категоріям, які мають відношення до науки та університетської діяльності, починаючи від студентів 2-го курсу, закінчуючи професорами та докторами наук. Найбіль поширена стипендія від DAAD — це стипендія, яка надається студентам, які бажають відвідати Німеччину влітку, т. з. Літні курси. Основним завданням Літніх курсів є вивчення німецької мови чи покращення мовних навичок, ознайомлення з культурою і традиціями країни. Літні курси тривають зазвичай 3-4 тижні а стипендія на цей період становить 850 євро. Німецька служба академічних обмінів підтримує групові поїздки по ФРН іноземних студентів під керівництвом викладачів вишів. http://www.daad.org.ua/

 

Австрійську службу академічних обмінів(нім. Österreichischer Austauschdienst, скор. OEAD) було засновано в 1961 р. на основі спільного рішення австрійських університетів. Останніми роками OEAD пропонує дедалі ширший спектр послуг з міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах. Мережа включає не тільки університети, а й інші вищі навчальні заклади, а також школи Австрії. Головною метою організації є науковий і освітній обмін. OEAD розпоряджається широким колом стипендіальних програм Федерального Міністерства освіти, науки і культури Австрії, Міністерства закордонних справ Австрії, Міністерства сільського господарства та екології, Міністерства соціальної політики. OЕAD надає наступні види послуг: підтримка на національному рівні програм Європейського Союзу, таких як Сократес, Леонардо да Вінчі; проведення стипендіальних програм та надання сприяння дослідницьким проектам; консультування та надання допомоги іноземним студентам і вченим, які приїжджають до Австрії; організація підготовчих курсів для іноземних учнів у Відні, Леобені та Граці за підтримки відповідних університетів; довідково-інформаційна діяльність та консультування: обслуговування інтерактивних банків даних стипендій та проектних банків даних, випуск публікацій, проведення інформаційних заходів. http://www.oead.at


Ректор ТНЕУ проф. др. А.І. Крисоватий та екс-керівник УНФП др. Ю.І. Гайда із першокурсниками факультету 1 вересня 2013 р.

Про факультет-програму

 

Історія Українсько-німецької факультет-програми розпочалася в 2000 році з підписання угоди про співпрацю між Тернопільською академією народного господарства (нині Тернопільський економічний національний університет) та Дрезденським технічним університетом (ФРН).

 


Успішний розвиток такої співпраці дозволив розпочати в 2003 році реалізацію спільної інтегрованої навчальної програми з підготовки бакалаврів і магістрів. На той час ТАНГ була першим вищим навчальним закладом в Україні, що  надавала своїм студентам можливість отримати два дипломи державного зразка України та Німеччини.

 

Про факультет-програму Урочисте відкриття Україно-німецького економічного факультету
(справа наліво: ректор ТНЕУ С. І. Юрій, Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в Україні Райнгард Шеферс, Голова Тернопільської ОДА Ю. Чижмар)

 

З 2003 р. співробітництво з Дрезденським технічним університетом розвивається за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). DAAD запезпечує стипендіальну підтримку наших студентів під час їх навчання в Дрезденському технічному університеті, фінансує стажування викладачів ТНЕУ у Німеччині та закупівлю німецькомовної літератури для читального залу факультет-програми.


Щорічно студенти УНФП мають можливість навчатися на літніх мовних курсах в Дрездені.

 

Про факультет-програму Студенти під час літніх мовних курсів в Дрезденському технічному університеті

На факультет-програмі склалася добра традиція приймати високоповажних гостей із Дрезденського технічного університету, Дортмундського університету прикладних наук та інших німецьких вищих навчальних закладів.

 

 


УНФП мала за честь вітати у своїх стінах послів Федеративної Республіки Німеччини др. Дітмара Штюдеманна (2003), Райнгарда Шеферса (2008), Ганса-Юргена Гаймзьота (2009).

 

 

Про факультет-програму Ректор ТНЕУ С. І. Юрій вітає у ТНЕУ Надзвичайного та Повноважного Посла ФРН в Україні Дітмара Штюдеманна

Про факультет-програму ТНЕУ гостинно зустрічає Надзвичайного та Повноважного Посла ФРН в Україні Райнгарда Шеферса

Про факультет-програму Студенти УНЕФ (нині УНФП) під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом ФРН в Україні Гансом-Юргеном Гаймзьотом

   Успішний розвиток факультет-програми став можливим завдяки постійній увазі та підтримці зі сторони ректора ТНЕУ, проф. С. І. Юрія.

Про факультет-програму Ректор ТНЕУ проф. С. І. Юрій на зустрічі із викладачами і студентами УНЕФ

   З початку становлення УНЕФ і до цього часу у діяльності факультет-програми бере активну участь колишній декан економічного факультету ДТУ проф. Вольфганг Ур.

Про факультет-програму Проф. В.Ур проводить заняття зі студентами 3-го курсу УНЕФ (тепер УНФП) з дисципліни «Електронний бізнес»

   Керівником інтегрованої німецькомовної програми з міжнародної економіки, яка реалізується на Україно-німецькому економічному факультеті, в 2003-2005 рр. був проф. Ганс Вісмет, проректор ДТУ з наукової роботи. З української сторони керівником програми і факультету в той час була доцент, к.е.н. Л. В. Фарина

   В 2006 р. керівниками Україно-німецької програми двох дипломів були призначені: з німецької сторони - проф. Удо Броль, з української – лектор DAAD, к.е.н., доцент Вільфрід Трілленберг.

 

   Керівниками мовної підготовки студентів УНЕФ( тепер УНФП) в різні роки були завідувачі кафедри німецької мови: А. В. Лис, Л. Р. Вовк, Л. І. Маєвська, А. Г.  Цяпа.
В 2010 р. деканом УНЕФ був обраний к.с.-г.н., доцент Ю. І. Гайда.

 

   Активну участь у програмі підготовки фахівців на УНФП беруть професори і доценти економічного факультету ДТУ, які щорічно в ТНЕУ проводять лекційно-екзаменаційні сесії, зокрема проф. В. Ур, проф. Г. Візмет, проф. У. Броль, др. М. Льозе, др. Д. Орлямюндер, доценти Я. Андре, А.Фьорстер, Ш. Рудольф, Ш. Фрайганг та інші.

 

Про факультет-програму Проф. У.Броль та доцент Ш. Рудольф готуються до лекцій з курсів
«Міжнародні економічні відносини» та «Макроекономіка»