Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління

Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних  систем і управлінняСаченко Анатолій Олексійович 
 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-0907-3682
RESEARCHER ID: I-4908-2017
 
Контакти:

Телефон: 47-50-50*12-322
E-mail: as@tneu.edu.ua
Кабінет: 2301
 
Завідувач кафедри Саченко Анатолій Олексійович, закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка» (1968 р.), к.т.н. (1978 р.), науковий керівник ГНДЛ автоматизованих систем і мереж (1984 р.), д.т.н. (1988 р.), професор (1991 р.), заслужений винахідник України (1992 р.), дійсний член Української Академії економічної кібернетики України (1998 р.), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998 р.), член спеціалізованої вченої ради при державному університеті "Львівська політехніка” (1994 р.), голова спеціалізованої вченої ради К58.082.02 при ТНЕУ (2002), головний редактор міжнародного наукового журналу "Computing”, редактор розділу "Докторські дисертації” міжнародного журналу "IEEE І&M Magazine”, голова студентського комітету ІЕЕЕ секції "Україна”, науковий керівник семінару "Моделювання і комп’ютерні інформаційні технології” НАН України, завідувач кафедри ІОСУ, директор ІКІТ (1994-2005 рр.), науковий керівник НДІ ІКС (2004 р.), керівник групи ІРСК (2009 р.), групи НМТПО, БЗО та ББМ (2009 р.), співголова міжнародного симпозіуму IDAACS 2001-2017 рр.
 
Публікації:
1. Jun Su, Markiyan Nakonechnyi, Orest Ivakhiv, Anatoliy Sachenko. Developing the Automatic Control System Based on Neural Controller. Information Technology and Control. Vol. 44, No. 3, 2015, pp. 262-270.
2. Hu Zhengbing, Vasyl Yatskiv, Anatoliy Sachenko. Increasing the Data Transmission Robustness in Wsn Using the Modified Error Correction Codes on Residue Number System. Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 21, no. 1, 2015, pp. 76-81.
3. Oleksiy Roshchupkin, Radislav Smid, Anatoliy Sachenko, Volodymyr Kochan, Nataliya Roshchupkina. Method of Ensuring an Interchangeability of the Ultraviolet Radiation Sensors During a Transition to its Individual Conversion Function. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, pp. 113-119.
4. Sergei Bezobrazov, Anatoly Sachenko, Myroslav Komar, Vladimir Rubanau. Artificial Immune System for Android OS. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, pp. 403-407.
5. Vasyl Yatskiv, Nataliya Yatskiv, Anatoliy Sachenko, Orest Volynskyy. Concept of Designing the Wireless Sensor Networks Based on Ant Intelligence. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, pp. 863-866.
 
 

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Кафедра інформаційно-обчислювальних  систем і управлінняКафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління створена 29 червня 1989 року на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем.
 
Спеціальність:Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Освітні програми: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, управління проектами
 
Про спеціальність. У теперішній час у будь-якій сфері діяльності людини використовуються комп’ютери, без знань яких неможливо бути хорошим спеціалістом  у сферах банківської системи, медицини, транспорту, державного управління та ін. Саме тому комп’ютерні науки та інформаційні технології є сьогодні найбільш прогресивною спеціальністю, що в найближчі роки суттєвим чином впливатиме на розвиток індустрії інформаційних технологій в Україні.
 
Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій діють у сферах розробки та експлуатації комп’ютерних інформаційних  систем і технологій та інструментальних засобів збору, накопичення, зберігання, обробки та інтеграції різноманітної інформації, управління інформаційно-аналітичними системами, створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації, розробки програмних засобів, проектування мікропроцесорних систем  та їх елементів, експертного аналізу способів розгортання нових високопродуктивних мереж, проектування інформаційного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій. Перелік навчальних дисциплін узгоджений з навчальними планами ряду університетів США в рамках Українсько-американської програми з комп’ютерних наук. Навчання здійснюється за англомовною та україномовною програмами.
 
Студенти під час навчання отримують знання у сферах: інформаційних технологій, із застосуванням сучасних інструментальних засобів; архітектури та організації комп’ютерних систем та мереж; технологій розподілених та паралельних обчислень; WEB технологій та дизайну; засобів створення та верифікації програмних продуктів; управління ІТ-проектами; систем штучного інтелекту, включаючи нейронні мережі, еволюційні алгоритми, нечітку логіку; технологій кодування та обробки мультимедійної інформації; моделювання еколого-економічних процесів тощо. 
 
Майбутні професії:  випускники займають посади управлінського персоналу в підрозділах по обслуговуванню комп’ютерних систем, менеджер ІТ-проектів, аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп'ютерних мереж;  системний адміністратор, WEB-дизайнер та програміст, адміністратор баз даних, фахівець з інформаційних технологій, програміст, керівник проектів на фірмах, старший розробник проекту, керівник ІТ-служб на підприємствах, начальник ІТ-відділу, адміністратор ІТ-засобів підприємства, консультант директора з ІТ, проектний аналітик та ін.
 
Місця майбутнього працевлаштування: галузі народного господарства, в яких застосовуються інформаційні системи і технології, ІТ-компанії, підприємства малого і середнього бізнесу, виробничі об’єднання, банки, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи, інформаційно-обчислювальні центри.
 
Про випускову кафедру.
Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління створена 29 червня 1989 року на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем, www.ics.tneu.edu.ua. Розвитку кафедри суттєво допомогла співпраця з провідними ВНЗ  України та зарубіжними науковими установами і навчальними закладами США, Канади, Німеччини, Англії, Китаю, Росії, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Білорусії Болгарії та Польщі, Норвегії, Бельгії, Португалії. На базі кафедри ІОСУ у червні 1994 року був створений Факультет комп'ютерних інформаційних технологій.
 
Сьогодні на кафедрі є 35 працівники, з них: 26 викладачів, 9 осіб входить до складу навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри є три навчальних лабораторії:  обчислювальних систем і мереж, персональних комп’ютерів та основ побудови ЕОМ, що об’єднані локальною комп’ютерною мережею з доступом до Інтернету.

Контакти:
Адреса: 2-ий корпус, пл. Перемоги, 3;
Телефон: 475050;
Телефон внутрішній: 12321;
E-mail: iosu@tneu.edu.ua

Сайт: http://iosu.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Дунець Оксана Василівна

Дунець Оксана ВасилівнаПосада: викладач
Наукова ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
Кабінет: 2305
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: oksa.dunets@gmail.com

Струбицька Ірина Павлівна

Струбицька Ірина ПавлівнаПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-6719-2655
RESEARCHER ID: D-2421-2012

Контакти: 
Кабінет: 2305(б) 
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: 


Саченко Олег Анатолійович

Саченко Олег АнатолійовичПосада: викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-9337-8341
RESEARCHER ID: I-5701-2017

Контакти: 
Кабінет: 2305
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: 


Домбровський Михайло Збишекович

Домбровський Михайло  ЗбишековичПосада: викладач
Наукова ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-5582-5793
RESEARCHER ID: I-6017-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: M.Dombrovskyi@tneu.edu.ua


Осолінський Олександр Романович

Осолінський Олександр РомановичПосада: викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-0136-395X
RESEARCHER ID: H-5046-2017

Контакти: 
Кабінет: 2305
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: oso@tneu.edu.ua

Гладій Григорій Михайлович

Гладій Григорій МихайловичПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-5585-8472
RESEARCHER ID:  G-6004-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: hladiy@yahoo.com

Лендюк Тарас Васильович

Лендюк Тарас ВасильовичПосада: викладач
Наукова ступінь: 
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0001-9484-8333
RESEARCHER ID: G-6273-2017

Контакти: 
Кабінет: 2011
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: tl@tneu.edu.ua

Крилов Віктор Миколайович

Крилов Віктор  МиколайовичПосада: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: viktor.kryilov@gmail.com

Дорош Віталій Іванович

Дорош Віталій ІвановичПосада: викладач
Наукова ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0199-0478
RESEARCHER ID: G-4847-2017

Контакти: 
Кабінет: 2002
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: vdo[at]tneu.edu.ua
 
 

Загородня Діана Іванівна

Загородня Діана ІванівнаПосада: викладач
Наукова ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-9764-3672
RESEARCHER ID: H-5165-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: dza[at]tneu.edu.uaЯцків Наталія Георгіївна

Яцків Наталія ГеоргіївнаПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2421-4217
RESEARCHER ID: G-5068-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: jng@tneu.edu.ua

Турченко Ірина Василівна

Турченко Ірина ВасилівнаПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9441-6669
RESEARCHER ID: H-4567-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-315
E-mail: itu@tneu.edu.ua
 


Сапожник Григорій Вікторович

Сапожник Григорій ВікторовичПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0001-8105-7401
RESEARCHER ID: H-5178-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: gs@tneu.edu.ua


Кочан Володимир Володимирович

Кочан Володимир ВолодимировичПосада: професор
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8376-4660
RESEARCHER ID: I-5599-2017

Контакти: 
Кабінет: 2012
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: vk@tneu.edu.ua

Комар Мирослав Петрович

Комар Мирослав ПетровичПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6541-0359
RESEARCHER ID: G-5055-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: mko@tneu.edu.uaКарачка Андрій Федорович

Карачка Андрій ФедоровичПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5689-5905
RESEARCHER ID: I-5525-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: ak@tneu.edu.ua


Васильків Надія Михайлівна

Васильків Надія МихайлівнаПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-4247-7523
RESEARCHER ID: G-7241-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: nvs@tneu.edu.ua

Биковий Павло Євгенович

Биковий Павло ЄвгеновичПосада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-5705-5702
RESEARCHER ID: H-6506-2017

Контакти: 
Кабінет: 2004
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: pb@tneu.edu.ua

 
Домбровський Збишек Іванович

Домбровський Збишек ІвановичПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID:  0000-0002-3904-1796
RESEARCHER ID: I-5824-2017

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: M.Dombrovskyi@tneu.edu.ua