Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління

Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних  систем і управління

Веб-сайт кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління: iosu.tneu.edu.ua


Завідувач кафедри Саченко Анатолій Олексійович, закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка» (1968 р.), к.т.н. (1978 р.), науковий керівник ГНДЛ автоматизованих систем і мереж (1984 р.), д.т.н. (1988 р.), професор (1991 р.), заслужений винахідник України (1992 р.), дійсний член Української Академії економічної кібернетики України (1998 р.), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998 р.), член спеціалізованої вченої ради при державному університеті "Львівська політехніка” (1994 р.), голова спеціалізованої вченої ради К58.082.02 при ТНЕУ (2002), головний редактор міжнародного наукового журналу "Computing”, редактор розділу "Докторські дисертації” міжнародного журналу "IEEE І&M Magazine”, голова студентського комітету ІЕЕЕ секції "Україна”, науковий керівник семінару "Моделювання і комп’ютерні інформаційні технології” НАН України, завідувач кафедри ІОСУ, директор ІКІТ (1994-2005 рр.), науковий керівник НДІ ІКС (2004 р.), керівник групи ІРСК (2009 р.), групи НМТПО, БЗО та ББМ (2009 р.), співголова міжнародного симпозіуму IDAACS 2001-2017 рр.
 
Публікації:
1. Jun Su, Markiyan Nakonechnyi, Orest Ivakhiv, Anatoliy Sachenko. Developing the Automatic Control System Based on Neural Controller. Information Technology and Control. Vol. 44, No. 3, 2015, pp. 262-270.
2. Hu Zhengbing, Vasyl Yatskiv, Anatoliy Sachenko. Increasing the Data Transmission Robustness in Wsn Using the Modified Error Correction Codes on Residue Number System. Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 21, no. 1, 2015, pp. 76-81.
3. Oleksiy Roshchupkin, Radislav Smid, Anatoliy Sachenko, Volodymyr Kochan, Nataliya Roshchupkina. Method of Ensuring an Interchangeability of the Ultraviolet Radiation Sensors During a Transition to its Individual Conversion Function. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, pp. 113-119.
4. Sergei Bezobrazov, Anatoly Sachenko, Myroslav Komar, Vladimir Rubanau. Artificial Immune System for Android OS. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, pp. 403-407.
5. Vasyl Yatskiv, Nataliya Yatskiv, Anatoliy Sachenko, Orest Volynskyy. Concept of Designing the Wireless Sensor Networks Based on Ant Intelligence. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015), Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, pp. 863-866.

 

 

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління


Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління створена 29 червня 1989 року на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем.
 
Спеціальність:Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 
Освітні програми: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, управління проектами
 
Випускова кафедра:    Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління
Адреса: 2-ий корпус, пл. Перемоги, 3;
Телефон: 475050;
Телефон внутрішній: 12321;
E-mail: iosu@tneu.edu.ua
 
Завідувач кафедри - д. т. н., професор Саченко Анатолій Олексійович
 
Про спеціальність. У теперішній час у будь-якій сфері діяльності людини використовуються комп’ютери, без знань яких неможливо бути хорошим спеціалістом  у сферах банківської системи, медицини, транспорту, державного управління та ін. Саме тому комп’ютерні науки та інформаційні технології є сьогодні найбільш прогресивною спеціальністю, що в найближчі роки суттєвим чином впливатиме на розвиток індустрії інформаційних технологій в Україні.
 
Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій діють у сферах розробки та експлуатації комп’ютерних інформаційних  систем і технологій та інструментальних засобів збору, накопичення, зберігання, обробки та інтеграції різноманітної інформації, управління інформаційно-аналітичними системами, створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації, розробки програмних засобів, проектування мікропроцесорних систем  та їх елементів, експертного аналізу способів розгортання нових високопродуктивних мереж, проектування інформаційного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій
Перелік навчальних дисциплін узгоджений з навчальними планами ряду університетів США в рамках Українсько-американської програми з комп’ютерних наук. Навчання здійснюється за англомовною та україномовною програмами.
 
Студенти під час навчання отримують знання у сферах: інформаційних технологій, із застосуванням сучасних інструментальних засобів; архітектури та організації комп’ютерних систем та мереж; технологій розподілених та паралельних обчислень; WEB технологій та дизайну; засобів створення та верифікації програмних продуктів; управління ІТ-проектами; систем штучного інтелекту, включаючи нейронні мережі, еволюційні алгоритми, нечітку логіку; технологій кодування та обробки мультимедійної інформації; моделювання еколого-економічних процесів тощо. 
 
Майбутні професії:  випускники займають посади управлінського персоналу в підрозділах по обслуговуванню комп’ютерних систем, менеджер ІТ-проектів, аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп'ютерних мереж;  системний адміністратор, WEB-дизайнер та програміст, адміністратор баз даних, фахівець з інформаційних технологій, програміст, керівник проектів на фірмах, старший розробник проекту, керівник ІТ-служб на підприємствах, начальник ІТ-відділу, адміністратор ІТ-засобів підприємства, консультант директора з ІТ, проектний аналітик та ін.
 
Місця майбутнього працевлаштування:галузі народного господарства, в яких застосовуються інформаційні системи і технології, ІТ-компанії, підприємства малого і середнього бізнесу, виробничі об’єднання, банки, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи, інформаційно-обчислювальні центри.
 
Про випускову кафедру.
Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління створена 29 червня 1989 року на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем, www.ics.tneu.edu.ua. Розвитку кафедри суттєво допомогла співпраця з провідними ВНЗ  України та зарубіжними науковими установами і навчальними закладами США, Канади, Німеччини, Англії, Китаю, Росії, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Білорусії Болгарії та Польщі, Норвегії, Бельгії, Португалії. На базі кафедри ІОСУ у червні 1994 року був створений Факультет комп'ютерних інформаційних технологій.
 
Сьогодні на кафедрі є 35 працівники, з них: 26 викладачів, 9 осіб входить до складу навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри є три навчальних лабораторії:  обчислювальних систем і мереж, персональних комп’ютерів та основ побудови ЕОМ, що об’єднані локальною комп’ютерною мережею з доступом до Інтернету.

Професорсько-викладацький колектив

Дорош Віталій Іванович

Дорош Віталій Іванович
 
Посада: викладач кафедри
Кабінет: 2002
Тел. 47-50-50*12-321
vdo[at]tneu.edu.ua

Загородня Діана Іванівна

Загородня Діана Іванівна
 
Посада: викладач кафедри
Кабінет: 2301
Тел. 47-50-50*12-321
dza[at]tneu.edu.ua
 


Яцків Наталія Георгіївна

Яцків Наталія Георгіївна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: jng@tneu.edu.ua
 
Дисципліни: архітектура комп’ютерів; людино-комп’ютерний інтерфейс; людино-комп’ютерна взаємодія; компресія та архівування даних; безпровідні системи передачі даних; прикладна теорія цифрових автоматів; комп’ютерні мережі.

Коло наукових інтересів: людино-комп'ютерна взаємодія, проектування інтерфейсу користувача, кодування даних в комп'ютерних мережах.
Турченко Ірина Василівна

Турченко Ірина Василівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-315
E-mail: itu@tneu.edu.ua
 
Дисципліни: комп’ютерна графіка; організація баз даних і знань; високопродуктивні комп’ютерні системи; контроль виконання проектів; управління ризиками.

Коло наукових інтересів: нейронні мережі, інтелектуальні та розподілені сенсорні мережі, багатопараметричні сенсори.


Сапожник Григорій Вікторович

Сапожник Григорій Вікторович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: gs@tneu.edu.ua
 
Дисципліни: архітектура комп’ютерів; комп’ютерна схемотехніка; охорона праці; охорона праці в галузі; охорона праці в галузі інформаційних технологій; комп’ютерна електроніка.

Коло наукових інтересів: архітектура комп’ютерів, комп’ютерна схемотехніка. 


Палій Ігор Орестович

Палій Ігор Орестович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: ipl@tneu.edu.ua

Дисципліни: алгоритмізація та програмування; паралельні та розподілені обчислення; технологія створення програмних продуктів; верифікація програмного забезпечення; теорія нейронних мереж.

Коло наукових інтересів: виявлення та розпізнавання облич, обробка зображень, штучні нейронні мережі, паралельні обчислення.
Кочан Володимир Володимирович

Кочан Володимир Володимирович
 
Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2012
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: [at]tneu.edu.ua

Дисципліни: мікроконтролери; сенсори СКС; периферійні пристрої; мікроконтролери і спецпроцесори; методологія та організація наукових досліджень; комп’ютерна електроніка; комп’ютерні мережі.

Коло наукових інтересів: інтелектуальні засоби вимірювання, інформаційно-вимірювальні системи та комплекси.

Комар Мирослав Петрович

Комар Мирослав Петрович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: mko@tneu.edu.ua

Дисципліни: комп’ютерні мережі; комп’ютерна схемотехніка; моделі, технології проектування та управління інформаційними ситемами; нейронні мережі та еволюційні алгортими ; операційні системи.

Коло наукових інтересів: штучний інтелект, системи захисту інформації.

 
Коваль Василь Сергійович

Коваль Василь Сергійович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: o@tneu.edu.ua

Дисципліни: мережні інформаційні технології; операційні системи; теорія алгоритмів; логічне програмування; основи комп’ютерних систем та мереж; інтелектуальні робото-технічні системи.

Коло наукових інтересів: мобільні роботи, обробка зображень і сигналів, системи технічного зору, штучний інтелект, дистрибутивні системи.

 


Карачка Андрій Федорович

Карачка Андрій Федорович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
ak[at]tneu.edu.ua

Дисципліни: архітектура комп’ютерів; комп’ютерна схемотехніка.
 
Коло наукових інтересів: інформаційно-вимірювальні системи, канали передачі даних, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем.Васильків Надія Михайлівна

Васильків Надія Михайлівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2301
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: nvs@tneu.edu.ua

Дисципліни: інженерна графіка; забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем; периферійні пристрої; комп’ютерна ергономіка; управління проектами: концепції та фази; проектування інформаційних систем. 

Коло наукових інтересів: інформаційно-вимірювальні системи, методи та засоби вимірювання температури.

Биковий Павло Євгенович

Биковий Павло Євгенович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Каб. 2004
Тел. 47-50-50*12-321
E-mail: pb@tneu.edu.ua
  
Дисципліни: архітектура комп’ютерів; web-технології та web-дизайн; основи наукових досліджень; крос-платформне програмування; комп’ютерні мережі.
Коло наукових інтересів: системи безпеки, бази даних, розробка програмного забезпечення.

 
Саченко Анатолій Олексійович

Саченко Анатолій Олексійович
 
Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління 
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій
2-ий корпус, пл. Перемоги, 3;
Телефон: 475050;
Телефон внутрішній: 12321;
E-mail: iosu[at]tneu.edu.ua