ШКОЛА ПОЛЬСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

 Школа польського та європейського права - це спільний польсько-український проект, основою діяльності якого є Договір про співробітництво між Тернопільським національним економічним університетом та Ягеллонським університетом (Краків, Польща). Даною угодою передбачено функціонування Школи, а також співучасть Університетів в організації спільних наукових конференцій та семінарів за участю викладачів та студентів обох навчальних закладів; підготовку спільних наукових публікацій; обмін викладачами, аспірантами та студентами обох вузів; реалізацію спільних дослідницьких проектів за участю викладачів, наукових співробітників і студентів обох навчальних закладів.

 

Початком історії виникнення Школи польського і європейського права була міжнародна студентська конференція "Інтернет і право” у 2000 році, яку організували спільно студенти та викладачі нашого університету та факультету права та адміністрації Ягеллонського університету з Кракова. Конференція "Інтернет і право” проходила у два етапи перший - у Кракові, другий – у Тернополі. Робочою мовою даного заходу була англійська. Участь в конференції взяли не тільки польські та українські студенти, а ще науковці із Угорщини (Печський університет), Німеччини (Університет Франкфурта-на-Одері) та США (Католицького університету, Вашингтон). Важко переоцінити важливість та своєчасність проведення даної ініціативи. Власне організація і проведення цієї міжнародної конференції була стартом для такого довгострокового проекту як Школа польського та європейського права.

 

Школа польського та європейського права – це річна програма. Навчальний рік у Школі розпочинається як правило у жовтні, впродовж вересня триває набір слухачів. Студентам, які бажають взяти участь у даній програмі пропонується заповнити спеціальну анкету. За допомогою анкетних даних визначається вільний час, під час якого студенти зможуть відвідувати заняття, передбачені програмою Школи польського та європейського права. Відповідно до обробленої анкетної інформації, формуються групи студентів та розклад занять. Слухачі Школи починають вивчати польську юридичну мову (термінологію). Заняття відбуваються у вільний від основного розкладу по університету час. Слід зазначити, що Школа польського та європейського права користується великою популярністю серед студентів. Кожного року заявки на участь в ній подає близько 150 осіб. Після закінчення мовного курсу, студенти-слухачі складають іспит, за результатами якого допускаються до наступного етапу – правничо-економічного, який триває з лютого по травень щороку. Після кожного лекційного курсу студенти проходять тестування. Як правило таких курсів є 8-10 за один навчальний рік. Щорічно програма Школи доповнюється новими актуальними предметами. Серед тематичних курсів варто виділити наступні: публічне європейське право, господарське європейське право, право конкуренції Європейського Союзу, конституційне право, цивільне право (право зобов’язань, речове право, деліктне право, право юридичних забезпечень, право споживачів), цивільний процес, публічне та приватне господарське право (право господарських товариств), право інтелектуальної власності, банківське право, економічний аналіз права. 
Заняття проводять викладачі факультету права і адміністрації Ягеллонського університету, практикуючі нотаріуси та адвокати, юристи Національного депозитарію цінних паперів та Фондової біржі, Комісії з інтеграції Польщі до Євросоюзу, правозахисники Хельсинської фундації (Варшава), а також спеціально запрошені викладачі та практики з Німеччини, Люксембургу, США.

 

Після закінчення тематичних лекційних курсів та проведення загального усного іспиту з усіх курсів, формується рейтинг успішності студентів – слухачів Школи польського та європейського права, в якому враховується результат за мовний залік, загальний бал, отриманий за результатами тестів та оцінка за іспит. На підставі визначеного індивідуального рейтингу кожного студента-слухача Школи, складається загальний рейтинг. Щорічно польською стороною виділяються стипендії, як правило це від 6 до 15 місячних стипендій, а також можливі річні стипендії. Студенти, які мають найвищий рейтинговий бал, отримують стипендію на річне навчання у Ягеллонського університеті або проходження місячного стажування у фірмах та організаціях Польщі: нотаріальних та адвокатських конторах, правозахисних організаціях, банках, страхових компаніях, комерційних фірмах, державних установах. Студентам надається право вибору місця проходження стажування. З метою максимізації користі від проходження стажування кожному з практикантів призначається керівник. Індивідуальні програми проходження практик розробляються Координаційним Осередком Шкіл Іноземних Прав за участю практикантів та їх керівників. Місячне стажування надає студентам можливість зміцнити свої теоретичні знання, розвинути практичні навички і отримати цінній досвід щоденної роботи за обраним фахом. За час функціонування Школи, учасниками стажувань були понад 200 студентів. Стажування проводилися в таких знаних установах, як : Volkswagen Bank Polska, Comarch, Bank ?l?ski; юридичних фірмах: Кубас і партнери, Трапл, Конарскі, Подрецкі, SPCG, Кучек i Марута; Національний депозитарій цінних паперів, Варшавська фондова біржа, Хельсинська фундація прав людини, Міська рада міста Кракова.

 

Кульмінацією Школи Польського та Європейського Права є проведення щорічної науково-практичної міжнародної конференції (семінару). Дана ініціатива створює базу, як для обміну науковим та професійним досвідом, так і для налагодження нових контактів, пізнання культурних цінностей наших сусідів. Тематика конференції визначається польською і українською сторонами щороку. Теми конференцій та семінарів, які вже відбулися: "Захист прав споживачів” (23-26 травня 2002); "Кредитне забезпечення” (26-29 червня 2003 року); "Україна між Європейським союзом і ЄЕП: порівняльний аналіз інтеграційних процесів” (7-9 вересня 2004 року), "Економічний аналіз права випадків (деліктів)” (11-15 липня 2006 року, "Центрально та східноєвропейські фондові ринки”. Варшавська Фондова Біржа (8-11 червня 2007 року), "Економічні та правові аспекти центрально та східноєвропейських ринків капіталів” (Краків, Неполоміце, 9-13 червня 2008 року), Економічні та правові аспекти діяльності товариств новітніх технологій (ІТ товариств) в Польщі та Україні ” (Ягеллонський університет, м. Краків, 26-28 травня 2009 рік), «Злиття і поглинання компаній у Східній Європі», (м.Краків, 21-24 квітня 2010 року), «Альтернативні методи розв’язання спорів» (м.Краків, 6-8 жовтня 2012 року).

 

Участь у Школі польського та європейського права надає можливість випускникам Тернопільського національного економічного університету працевлаштуватися у філіях та представництвах польських юридичних осіб на Україні, налагодити тісні наукові контакти молодим вченим нашого університету, здійснювати наукові дослідження за темою дисертацій у бібліотеках Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) за стипендіальними програмами Королеви Ядвіги, Лейна Кіркланда.

 

Школа польського та європейського права - це маленький, але практичний крок на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Адже Польща вже стала членом Європейського співтовариства, і ми можемо скористатися її неоціненним досвідом. Останнім часом говорити про європейську інтеграцію стало модно, але робити реальні кроки значно важче. Діяльність Школи польського та європейського права – це наш реальний крок на шляху до Європейського Союзу.


Спонсори стипендіальних програм для випускників Школи польського та європейського права

       

Бібліотека

Книги, подаровані факультетом права та адміністрації Ягеллонського університету, доступні слухачам Школи польського та європейського права в бібліотеці іноземної літератури, 3 корпус ТНЕУ.  

Адміністративний менеджмент

Cаванець Людмила Михайлівнакерівник Школи польського та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та європейської інтеграції Тернопільського національного економічного університету, заступник голови Координаційної ради молодих юристів Тернопільської області при Головному управлінні юстиції у Тернопільській області.

У 2007 році з відзнакою закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. З 2008 по 2012 рік навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно захистила кандидатську дисертацію із спеціальності цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Як одна із кращих випускників Школи польського та європейського права 2003-2004 навчального року отримала стипендію та можливість проходження стажування у юридичній фірмі «Кubas, Kos, Gaertner – adwokaci (KKG)» (м.Краків, Польща) та Національному депозитарії цінних паперів «Krajowy Depozyt Papierów Warto?ciowych S.A» (м.Варшава, Польща). У рамках міжнародних грандів проводила наукові дослідження та ознайомлювалася із методикою проведення навчальної роботи професорсько-викладацьким складом факультету права та адміністрації Ягеллонського університету (Республіка Польща), Оснабрюцького університету (Республіка Німеччина), Лілльський університету (Французька Республіка). Активний учасник міжнародних науково-практичних конференцій, в тому числі і тих, що проводяться у Ягеллонському університеті, автор наукових праць опублікованих іноземними мовами у зарубіжних фахових виданнях.

 

Подковенко Тетяна Олександрівна – координатор Школи польського та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету.

 У 1994 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста.

 У 2003 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2004 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно захистила кандидатську дисертацію із спеціальності теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. З 2004 працює на кафедрі теорії та історії держави і права на посаді доцента.

 Як одна із кращих випускників Школи польського та європейського права 2014 – 2015 навчального року отримала стипендію та можливість проходження стажування у юридичній фірмі «Kancelaria prawna Kubas Kos Gałkowski» (KKG) (м.Краків, Польща). Активний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, автор понад 70 наукових праць.

 

 Телефон: (0352) 25-16-33, внутрішній: 15-2-08.

 Адреса:  ЮФ ТНЕУ, вул.Микулинецька 46а, каб. 320

 

 Ягеллонський університет

Ягеллонський університет - один з найстаріших класичних університетів центральної Європи. 

У 1364 році Король Казимир Великий здобув папський дозвіл на заснування університету в Кракові, місті, яке впродовж кількох століть був королівською столицею Польщі. Це був другий, після Празького (1348 р.), університет в Центральній Європі. Згодом були відкриті університети у Відні (1365 р.), Печі (1367) та Хайдельберзі (1386 р.). Розміщувався університет в королівському замку на Вавелі. Пізніше справу Казимира Великого продовжила Королева Ядвіга, котра заповіла все своє майно університету, а названий він в честь чоловіка Ядвіги - короля Польщі Ягелли (1400 рік).

Ягеллонський університет має насичену, цікаву на події та персонажі історію, у 2000 році було відзначено його 600-ліття. Сучасний університет  – це вищий навчальний заклад, який включає 15 факультетів. Випускниками університету були визначні особистості, зокрема, Микола Копернік, Кароль Войтила – Папа Іван-Павло ІІ і інші. Партнерами Університету є понад 200 вищих навчальних закладів світу, серед них знамениті школи – Сорбона, Гарвард, Ла Сапієнца та багато інших.


Офіційна сторінка Ягеллонського університету -  www.uj.edu.pl  

 

Відео: 

http://www.youtube.com/watch?v=iSyBJNPKiwE

 

http://www.youtube.com/watch?v=bD9lskJgTGY

 

Професорсько-викладацький колектив

Професорсько-викладацький колектив

 

Тетяна Василівна Юрчишин, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для ЗЕД. 
Викладач курсу польської юридичної мови у рамках Школи польського та європейського права від моменту заснування програми.
Тетяна Василівна опрацювала власну концепцію курсу викладання польської мови юридичного спрямування, яка представлена у методичній розробці „Prawniczy język polski” (Kurs dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego). Даний курс розрахований на 60 академічних годин та завершується екзаменом з польської юридичної мови. 

 

Телефон: 53-01-13, внутрішній: 10-013. 
Кабінет: 11502
Електронна пошта: jur-tan@tneu.edu.ua

 

Фридерик Цолль, професор Ягеллонського університету; DFG Mercator Professor - професор Університету м.Оснабрюк, Німеччина; Doctor Honoris Causa, почесний професор ТНЕУ.

 

Випускник факультету права та адміністрації Ягеллонського Університету.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
з 1997 р.– директор Юридичної правової допомоги ( юридичної клініки ) факультету адміністрації та права Ягеллонського Університету, секція по цивільному праву;
з 2000 по 2010р.р. – директор Координаційного центру програм іноземного права Ягеллонського університету (Французька, німецька, австрійська, американська та українська юридичні програми – Школи права);
з 2000 р. – керівник польсько-німецького центру банківського права Ягеллонського університету;
з 2000 р. – керівник Європейського післядипломного коледжу (Kollegleiter für Europaeisches Graduiertenkolleg), Університети Кракова, Майнца та Хайдельбергу;
2001-2004 рр. - д’юнкт Вищої школи страхування, (м.Кєльце, Польща);
2001 р. – ініціатор створення Програми “Школа польського та європейського права” в Тернопільському національному економічному університеті, Україна;
2002 р. – співорганізатор  становлення Школи європейського та польського права у Вільнюсі, Литва (досвід у сфері управління проектами, порівняльна юридична практика);
2003 – 2010 рр. - завідувач кафедри приватного права Університету ім. Козьмінського, (м.Варшава, Польща);
з 2004 р.– Голова місцевого комітету з планування у Кракові конференції Глобального Альянсу з питань юстиції;
з 2006р. – професор Ягеллонського університету, Краків, Польща,
2008 – 2010 рр. - керівник групи проектування та рецензування навчальних програм 
Польської державної школи судової влади та прокуратури.

ЧЛЕНСТВО  
2005 р.– учасник Редакційного комітету Законодавчої групи (Acquis Group);
2006 р. – член Державної екзаменаційної комісії для юрисконсультів при Міністерстві юстиції, Краківський округ;
2007 – 2010 рр. -  учасник  проектної групи Польської кодифікаційної комісії по облігаціях та спадковому праву;
2009 р. – член групи з питань порівняльного спадкового права, Гамбург, Німеччина; 
2011 р. – член Кодифікаційної комісії Міністерства юстиції Польщі з питань реформування цивільного права;
2011 р. – асоційований член Міжнародної академії порівняльного права, (м.Париж, Франція).

 

УЧАСТЬ У СТИПЕНДІАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ, ПРОЕКТАХ, ВИКЛАДАННЯ У ВУЗАХ ЗА КОРДОНОМ  
1995 р. – запрошений професор Віденського економічного університету (зимовий семестр, лекції з права банкрутства) Visiting professor at the Vienna Economic University;
1997 р.– стипендія Фонду Польської Науки (Fundacja Nauki Polskiej), Польща;
1997 р. – учасник проекту обміну молодих лідерів (Draeger Foundation) і Рада Чікаго з міжнародних відносин, Чікаго та Вашингтон О.К., США;
1999 р.– стипендіат Фонду Адама Крижановського, Ягеллонський університет, (м.Краків, Польща);
2000 р.– стипендіат Фонду DAAD в Університеті м. Майнц (Німеччина);
2004 р.– запрошений професор   в Університет м. Кіль, Німеччина (викладання польського приватного права) та польського права про банкрутство (мова викладання - німецька);
2004 – 2005 рр. - запрошений професор в Університет Крістіана Альберта (зимовий семестр, лекції з польського приватного права, цивільного процесу та банкрутства), (м.Кіль, Німеччина);
2007 р –. запрошений професор в Йоханес-Гутенберг Університет, (м.Майнц, Німеччина), (зимовий семестр; лекційні курси: європейське приватне право, німецьке право облігацій, особливі договори);
2008 р.– запрошений професор в Універистет м.Орлеан, Франція (лекційний курс: європейське приватне право(мова викладання - французька);
2009 р.– запрошений професор в Університет  м. Кан (Франція);
2009р.– запрошений професор в Університет м.Мюнстер, Німеччина (лекції  з європейського приватного права (мова викладання - німецька);
2011 р.– запрошений профессор в Університет м.Кіль, Німеччина (лекційний курс: європейське приватне право (мова викладання - німецька);

 

УЧАСТЬ У ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЯХ
1999 – 2001рр. - експерт парламенського комітету з житлових питань;
2000 – 2001рр. - експерт урядового центру законодавства;
2000 р.– експерт парламенської підкомісії по проекту закону "Про захист наймачів житла";
2007 р. – учасник пректної групи по моделюванню правил судової незалежності (Ліхтенштейн , Єрусалим, Краків);
2009 р. - експерт ліберійського морського права, права 
власності Штату Гаваї та німецького права про спадкування без заповіту;
2010 р.– експерт іноземного права у Високому Суді Англії (Лондон);
2010 р.– експерт іноземного права в Арбітражному суді Міжнародної торгової палати;
2010 р.– експерт іноземного права в Арбітражному Гаазькому Трибуналі;
2010 р.– арбітр Арбітражного суду  Польської торгової палати.

УЧАСТЬ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТАХ
2005 – 2010 рр. - учасник дослідницької групи з питань приватного права ЄС (Acquis Group), робота над правовими принципами в договірному праві Європи та над збірником про права споживачів. 
2007 – 2008рр. - науковий координатор дослідницького проекту і член дослідницької групи в Програмі ЄС – Проект Леонардо Да Вінчі: Інтерактивний дистанційний навчальний модуль по базовому праву Європейського Союзу;
2007 – 2009 рр.  - учасник проекту по виконанню та невиконанню зобов’язань по облігаціях в польському та європейському приватному праві, заснований Державним комітетом наукових досліджень.
2009 – 2010 рр. - науковий координатор та член дослідницької групи проекту ЄС: Перспективи європейської інтеграції. Співпраця по виробленню основних модельних правил Європейського спадкового права. 


Володіння мовами:

англійська – вільно, німецька – вільно, французька – добре, російська – добре,українська  - добре.

Лекційні курси в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: цивільне право (загальна та особлива частини), європейська кодифікація приватного права, юридична освіта в європейському та американському контекстах. 

Міхал Бобжиньскі, магістр права, випускник факультету права та адміністрації Ягеллонського університету м. Кракова та Гарвардського університету (Harvard Law School, LL.M.) за спеціальністю міжнародні фінанси. 
Аспірант Університету Рупрехта - Кароля (м. Хайдельберг, Німеччина). Закінчує написання кандидатської дисертації на тему захист інвестора в європейському праві ринків капіталів. 
Адвокат штату Нью-Йорк (США).
Співробітник Координаційного осередку шкіл іноземних прав (правових систем) та Польсько-німецького центру банківського права Ягеллонського університету. 
Координатор Школи американського права на факультеті права та адміністрації Ягеллонського Університету.
Викладач в рамках німецькомовної програми LL.M. в Ягеллонському університеті. 
Автор наукових праць в галузі права господарських товариств та спадкового права, опублікованих в Польщі та Німеччині.
Юрист краківського адвокатського об’єднання SPCG, спеціалізується в сфері господарського права, регулювання фінансових інституцій. Досвід в галузі банківського та фінансового права здобув під час стажування в юридичному департаменті Європейського Центрального Банку в Франкфурті над Майном (2005-2008).

 

Досконало володіє англійською та німецькою мовами. Цікавиться історією Європи та історією кіно. Любить подорожувати та захоплюється веслуванням.


Лекційні курси в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: право ринку капіталів, право Європейського Союзу, господарське право.

Іоланта Заторська, магістр права, аспірантка кафедри цивільного права факультету права та адміністрації Ягеллонського університету в Кракові та Центру правових досліджень Потєра в Орлеані (Франція), аспірантура в рамках польсько-французької програми написання двох кандидатських дисертацій. 
Випускниця факультету права та адміністрації Ягеллонського університету в Кракові та факультету права, економіки і адміністрації Університету в Орлеані (диплом Master en droit, 2008).
Стипендіат французького уряду 2010-2013, та лауреат ІІ Нагороди в загально польському конкурсі на найкращу магістерську роботу в галузі європейського права LUMINARZ 2007.

З 2007 року співробітник Польсько-німецького центру банківського права Ягеллонського університету. Координатор Школи французького права факультету права і адміністрації Ягеллонського університету до 2012 року. 
Лекційні курси в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: сімейне право в європейському контексті, цивільне право (загальна частина).

Марек Пожицкі, доктор права, доцент кафедри економічної політики факультету адміністрації і права Ягеллонського університету. Науковий ступінь доктора права отримав в 2006 році, захист дисертації „Massearme Insolvenzen”.
З 2005 року консультант Європейського центрального банку. В 2008-2009 р.р. співпрацював з Бюро в справах інтеграції в зону євро, при Національному банку Польщі. Займався підготовкою юридичної частини звіту щодо прийняття Польщею валюти євро. У 2012 році ввійшов в склад групи в справах вдосконалення права про банкрутство, створеної Міністром юстиції. Також приймає участь в групі, яка займається підготовкою оцінки Регламенту Ради (ЄС) № 1346/2000 про процедуру банкрутства за дорученням Комісії.
З 2006 року один з координаторів українських програм факультету адміністрації і права Ягеллонського університету. 
Учасник секції права про банкрутство Інституту Алехандра.
Сфера наукових інтересів: право про банкрутство, міжнародне банкрутство, монетарне право, валютна інтеграція в Європі, економічна політика, правова лінгвістика.
Д-р Марек Пожицкі досконало володіє англійською та німецькою мовами, добре знає французьку, італійську та українську, а також вивчає російську та словацьку мови.

Лекційні курси в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: право господарських товариств, право про банкрутство.


 


Пьотр Костаньскі, доктор права, випускник факультету адміністрації та права Ягеллонського університету. Протягом 2003-2008 р.р. навчався в аспірантурі факультету права та адміністрації Ягеллонського університету, а в 2004-2008 р.р. – в Європейському аспірантському колегіум ЯУ, Університету Хайдельбергу та Університету Майнц. Тема кандидатської дисертації Die Schutzwirkung des Patents (Межі прав з патенту)".
В 2012 році на запрошення Світової організації торгівлі та Світової організації інтелектуальної власності є учасником та викладачем світового колоквіуму для викладачів інтелектуальної власності (м. Женева).
Лауреат Нагороди Міністра науки та вищої освіти в конкурсі на найкращу наукову роботу в галузі охорони промислової власності, організованого Патентним управлінням Польщі (2009 р.).
Лауреат Відзнаки Голови Патентного управління Польщі в конкурсі на наукову роботу в сфері охорони промислової власності, організованого Патентним управлінням Польщі (2009р.).
Викладач в рамках програми Школи польського та європейського права ТНЕУ, Школи польського права у Львові та Школи польського права для іноземців в Кракові, а також на післядипломних курсах в Варшавському Університеті предмету промислової власності.
В 2005-2006 р.р. як двохразовий стипендіат Max Planck Gesellschaft проводив дослідження в Інституті Макса Планка (м. Мюнхен) в сфері права інтелектуальної власності, права конкуренції та податкового права.
Адвокат, член юридичної комісії та комісії міжнародної співпраці ORA в Кракові.
Лекційні курси в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: право інтелектуальної власності, патентне право, право промислової власності.

 


Марцін Баліцкі, магістр права, випускник факультету адміністрації і права Ягеллонського університету.

Професійна спеціалізація:

Участь в судових процесах в цивільних справах, пов’язаних з захистом авторських прав; укладення ліцензійних договорів; надання юридичних консультацій.  Публікації в галузі права промислової власності та права конкуренції і захисту прав споживачів. Ведення тренінгів з права інтелектуальної власності.

Досвід роботи:

05.2012 ‐ … Адвокатська компанія «Golenia Hanusa Wojtyczek» .

10.2011 ‐ … Інститут Allerhanda –секретар Секції інтелектуальної власності.

10.2008 – 12. 2011 Юридична компанія «Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy» 

Освіта:

10.2008 ‐ …Ягеллонський університет, Інститут права інтелектуальної власності, Факультет права та адміністрації – аспірантура.

2010 ‐ 2012 Краківська адвокатська палата – отримання права на адвокатську діяльність.

2.2012 – наукове стажування  в «Max‐Planck‐Intitutfür Immaterialgüter‐ und

Wettbewerbsrecht» м.Мюнхен, Німеччина.

06.2009 – учасник Школи австрійського права (Ягеллонський Університет та Університет Відня),  лауреат програми.

09.2008  - Ягеллонський університет, Факультет права та адміністрації – магістр права;

06.2008 – учасник Школи німецького права (Ягеллонський університет, Університет Майнца та Університет Хайдельбергу, Німеччина);

09.2006 – учасник  “European Private Law” Socrates Intensive Program, Зальцбург.

Володіння іноземними мовами:

німецька – відмінно, сертифікат  Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (07.2003);

англійська – добре, Legal Translation Workshop (07.2008), сертифікат Test of Legal English Skills Foundation Level (07.2006).

Лекційні курси в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: право інтелектуальної власності, авторське право.

 

 


Мацєй Гац, магістр права, випускник Факультету адміністрації та права Ягеллонського університету (Польща), Master en Droit Університету Тулузи (Франція). На даний час навчається в аспірантурі в рамках наукової співпраці Ягеллонського університету та Університету Тулузи. Сфера наукових інтересів охоплює європейське право з поглибленим дослідженням права європейської конкуренції. Також спеціалізується в приватному міжнародному праві та міжнародному господарському праві.

Професійна діяльність : практикуючий юрист в краківській юридичній конторі, та у юридичному відділі міжнародної авіакомпанії.

Лекційний курс в рамках Школи польського та європейського права ТНЕУ: право захисту конкуренції, представлення загальної проблематики права конкуренції в національному та європейському вимірі.