» » Вийшла з друку колективна монографія кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу «Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров‘я»

Вийшла з друку колективна монографія кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу «Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров‘я»

Дата: 30-07-2020, 15:06 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Вийшла з друку колективна монографія «Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров‘я» за загальною науковою редакцією д.е.н., професора, завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Шкільняка Михайла Михайловича та д.е.н., професора, професора кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Желюк Тетяни Леонтіївни.

 

Багатогранний характер проблем менеджменту закладів охорони здоров‘я, нові виклики сучасності, серед яких: потреба забезпечення збалансованого розвитку всіх інституційних секторів, цифровізація та ноосферизація всіх сфер життєдіяльності, проведення медичної реформи, необхідність подолання глобальної пандемії короновірусу та пов‘язаної із нею фінансової кризи, забезпечення конкуренто- спроможності закладів охорони здоров‘я на ринку медичних послуг, зумовили вибір теми написання колективної монографії та визначили її мету і структуру.


Метою даної наукової праці стало обґрунтування концептуальних засад та вироблення практичних рекомендацій щодо підвищення результативності механізмів публічного управління та менеджменту в системі охорони здоров‘я на засадах системного, людиноцентричного, інноваційного, маркетингового, програмного, інклюзивного, збалансованого, конкурентоспроможного підходів.


Структура та змістове наповнення даної монографії дозволяє вирішити низку завдань, пов‘язаних із формуванням сучасної моделі охорони здоров‘я в руслі: удосконалення інституційного базису системи управління охороною здоров‘я зі зміцненням організаційного та ресурсного потенціалів; впровадження людиноцентричного підходу в наданні медичних послуг та компетентісного підходу в організації добору й підготовки медичних кадрів; забезпечення професійної підготовки та перепідготовки управлінського персоналу системи охорони здоров‘я; розбудови системи громадського нагляду за діяльністю закладів охорони здоров‘я; застосування сучасних інформаційних технологій; створення багатоканальної системи фінансування; вдосконалення та інноватизації форм та методів адміністрування закладів охорони здоров‘я.


Авторським колективом в рамках даної монографії пропонуються підходи до вдосконалення публічного управління, адміністративного, кадрового, інформаційного, інноваційного, фінансового менеджменту системи охорони здоров‘я; шляхи трансформації фінансового механізму галузі, вдосконалення цінового регулювання надання медичних послуг; популяризується система добровільного медичного страхування, обґрунтовуються підходи до впровадження об‘єднаними територіальними громадами державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров‘я, що сприятиме залученню приватних інвестицій та інновацій у сектор охорони здоров‘я.


Монографія розрахована для науковців, публічних службовців, керівників та працівників медичних установ та організацій, зацікавлених осіб.